Kunder

Vi vill skapa långsiktigt värde för våra kunder

Alltsedan starten 2004 har vi hjälpt våra kunder, elnätsföretagen, att öka tillförlitligheten i eldistributionen och hantera de stora förändringar som pågår inom energisektorn. Aidons kunder är stora regionala elnätsföretag såväl som mindre lokala energibolag.

Genom att använda den senaste teknologin, i kombination med en löpande dialog med våra kunder hjälper vi dem att uppfylla sitt ansvar: att säkerställa en felfri leverans av el till slutkund. Med våra lösningar bidrar vi samtidigt till ökad resurseffektivitet, att kunna hantera förnybar energi i systemet och långsiktigt hållbara investeringar.

Läs mer i våra kundcase och nyheter nedan.

 

Utforska våra nyheter och kundcase

Klicka på kartan för att visa kundnyheter och kundcase efter land

Företag

Artikel

Typ av artikel

Land