Nyheter 09.06.2020

1,6 miljoner smarta mätare på plats

(F.v.) Projektledare Håkon Koppergård, SmartService Norge, och projektledare Jens Kristian Støa, Midtkraft.

Med leveransen av 14 000 mätare till Midtkraft Nett slutförs nu ett massivt fyraårsprojekt där Aidon levererat smarta mätare till fler än 1,6 miljoner mätpunkter över hela Norge.

– Vi är väldigt nöjda med hur Aidon och deras installationspartner SmartService Norway har förvaltat projektet. De har varit enastående och det kändes som att de arbetade hos oss. Projektet levererades i tid och inom ramarna för budget, säger John-Arne Haugerud, vd på Midtkraft.

Midtkraft Nett var ett av de sista elnätsbolagen i Norge att uppgradera sitt mätarsystem för att möta de nationella kraven. Uppdraget gick till Aidon i slutet av 2018. Nu, 16 månader senare, har Midtkrafts 14 000 mätare bytts ut och det nya systemet är i full drift.

När leveransen till Midtkraft slutfördes var det även finalen på ett massivt fyraårsprojekt där Aidon levererat nya smarta mätare till fler än 1,6 miljoner mätpunkter över hela Norge. Omkring 40 norska elnätsbolag är nu utrustade med den senaste smarta teknologin för elnät.

– Tack vare att vi var på slutet kunde vi dra nytta av de erfarenheter Aidon har fått genom andra projekt i Norge de senaste åren, säger John-Arne Haugerud.

Effektivare drift

Det nya mätsystemet kommer att förse Midtkraft med en stor mängd information som ger dem möjligheter till effektivare administration och drift av nätet.

Midtkraft Nett hade redan innan projektet möjlighet att fjärravläsa elmätare, men mätsystemet levde inte upp till de nya lagkraven, som till exempel 15 minuters tidsserieavläsningar. Därför ersattes även dessa mätare.

Midtkraft bytte ut tre olika sorters mätartyper med respektive system. Nu fick bolaget istället en sorts mätare, vilket förenklar driften av systemet. Det förenklar också informationsflödet till Elhub, Norges nationella databas för mätdata. Varje morgon klockan sju skickas föregående dags data från samtliga Norges elmätare till Elhub. Denna process fungerar perfekt med det nya mätarsystemet, berättar John-Arne Haugerud.­