Nyheter 01.03.2019

Aidon levererar Norrtälje Energis nya mätsystem

Den 22 januari möttes Norrtälje Energi och Aidon för att ta i hand och därmed offentliggöra det samarbetsavtal som tecknats företagen sinsemellan. Avtalet avser en leverans av en ny generation smarta mätlösningar baserat på Aidons teknologi. Projektet, som redan påbörjats, innefattar leverans såväl som installation av sammantaget 16 500 elmätare samt Aidons Gateware-insamlingssystem. Aidons smarta mätlösning kan även användas för att samla in data från andra nyttigheter, något som Norrtälje Energi kommer att utnyttja genom att använda Aidons lösning för att utöver el även mäta deras kunders fjärrvärmekonsumtion.