Marknad & Kunder

Som marknadsledare på sin huvudmarknad – Norden – hjälper Aidon idag över 120 elnätsföretag med avancerade lösningar för mätning, nätövervakning och styrningslösningar. Vår kundbas är mycket diversifierad och stabil – från stora regionala elnätsföretag till lokala kommunala bolag.

Vår position är ett resultat av ett systematiskt och långsiktigt arbete med att skapa kunddrivna innovationer som möjliggörs av en nära dialog med kunden och vårt engagerade och kompetenta team. Vi gillar att samarbeta med kunder och partners som är villiga att utnyttja möjligheterna med ny teknologi för att skapa hållbara lösningar som är vettiga.

Tillväxt från nytt tjänsteerbjudande

Utvecklingen av ett flexibelt och kundorienterat energisystem skapar möjligheter för nya typer av tjänsteerbjudande. När fler och fler elnätsföretag fokuserar på sina kärnprocesser inom energidistribution, ökar efterfrågan på nya mjukvaru- och tjänstelösningar med tillhörande expertis. Företagen söker samtidigt möjligheter att dra nytta av ”as-a-service”-modellen genom att lägga över vissa drifts- och underhållsuppgifter till pålitliga partner. Detta är ett växande affärsområde för oss.

Aidon erbjuder idag olika tjänster – allt från lokala lösningar till både Software as a Service och Metering as a Service och är redo att erbjuda dessa tjänster även utanför företagets nuvarande kärnmarknader. Detta har blivit möjligt genom hur våra skalbara teknologiplattformar används tillsammans med den gedigna kunskap vi fått genom samarbeten kring innovation med våra ledande nordiska kunder.

Läs mer om hur kunderna ser på samarbetet med Aidon och vilka fördelar våra lösningar ger i deras verksamhet.