Nyheter 27.10.2022

Alingsås Energi valde Aidon för nyckelfärdig mätningslösning

Alingsås Energi och Aidon har tecknat avtal om leverans av en ny elmätningslösning till Alingsås. Kontraktet omfattar cirka 15 000 smarta elmätare, ett insamlingssystem, en anslutningslösning samt den kartbaserade Aidon One-applikationen för effektiv översikt av prestanda i mätinsamlingen samt hantering av larm i elnätet.

På bilden: Rikard Bern, VD Alingsås Energi och Bora Heggdal, VD Aidon Sverige

Anledningen till mätarbytet är den nya lagen, som träder i kraft i januari 2025 i Sverige, som ställer nya krav på elmätare. Med den nya lösningen kommer Alingsås Energis kunder att kunna följa elanvändning i realtid och till exempel mäta sin egen elproduktion med solceller. Det nya mätsystemet gör det möjligt för Alingsås Energi att bättre planera och effektivisera sitt elnät. Möjligheten att fjärransluta och frånkoppla enskilda kunder finns också med bland funktionerna i systemet. De nya elmätarna är utrustade med en HAN-port som gör det möjligt för kunderna att få detaljerad information om sin förbrukning, vilket är viktigt vid övervakning och planering av elanvändningen.

– Efter upphandling och en noggrann utvärdering av inkomna förslag är vi glada över att ha passerat en viktig milstolpe. Vi ser fram emot att starta projektet med Aidon, som erbjöd den bästa lösningen från ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Lösningen uppfyller mycket väl Alingsås Energis krav på mätare, insamlingssystem och serviceorganisation i fält, säger Einar Ström, projektledare på Alingsås Energi.

– Vi förväntar oss förbättrad kvalitet på insamling av mätdata med den nya lösningen, samtidigt som vi naturligtvis uppfyller de krav och regler som finns på marknaden. Vi vill dessutom ha ökad möjlighet till statistisk uppföljning av elnätets status. Med tanke på lösningens stabilitet, har vi också förväntningar på lägre driftskostnader, fortsätter Einar Ström.

– Vi är mycket glada att börja samarbetet med Alingsås Energi. Lösningen omfattar vår senaste generation Aidon 7000-seriens mätare samt en hybridanslutningslösning där både RF-mesh och LTE-M/NB-IoT-teknik ingår. Alingsås Energi får stora möjligheter till övervakning och hantering av sitt elnät, vilket möjliggör snabbare svarstider och en effektiv drift, säger Bora Heggdal, VD för Aidon Sverige.

Aidons underleverantör Hydrostandard kommer att utföra installationerna. Den storskaliga utrullningen är planerad att starta sommaren 2023.