Pressmeddelande 27.02.2020

Nästa generations smarta elmätare för Jönköping Energi

Bild (f.v.): Lise-Lotte Melin, Chef Mättjänster Jönköping Energi Nät, Fredrik Rex, VD Aidon Sverige, Fridolf Eskilsson, VD Jönköping Energi AB, Tommi Blomberg, VD Aidon, Inger Niss, Elnätchef Jönköping Energi Nät, Johan Ihrman, Inköpsansvarig Jönköping Energi, Klas Qvennerstedt, Mätingenjör Jönköping Energi Nät.

Jönköping Energi har valt Aidon som leverantör av nästa generations smarta elmätare och system för mätvärdesinsamling. Överenskommelsen omfattar leverans av cirka 56 000 smarta elmätare, kommunikationsteknologi samt insamlingssystem. Systemet uppfyller de nya funktionskrav som gäller för alla elmätare från och med 2025.

Med Aidons lösning får Jönköping Energi ett mätsystem med en rad nya avancerade funktioner. Bland annat får slutkunderna större möjlighet att själva förstå och styra sin elförbrukning. Lösningen ger även Jönköping Energi en bättre möjlighet att övervaka elnätet och säkerställa en hög leveranskvalitet.

– Jag har stort förtroende för Aidon och ser fram emot att starta upp vårt gemensamma mätarbytesprojekt. De nya mätarna kommer att bidra till att göra elnätet smartare och samtidigt öppna för utveckling av nya tjänster och användningsområden. Våra kunder kommer kunna vara mer delaktig och aktiv i sin elanvändning. Vi ser Aidon som den innovativa partner vi behöver i en långsiktig leverantörsrelation, säger Lise-Lott Melin, chef Mättjänster Jönköping Energi Nät.

Bytet till de nya elmätarna kommer att påbörjas under våren 2020.

– Vi är mycket glada över förtroendet från Jönköping Energi. Jag är övertygad om att vårt samarbete kommer att resultera i en framgångsrik implementering av en robust smart-grid plattform som ger Jönköping Energi stöd för nya innovationer och applikationer. Detta kommer att gynna Jönköping Energi, slutkunderna samt miljön under hela lösningens livslängd, säger Tommi Blomberg, CEO Aidon.

För mer information kontakta:

Lise-Lott Melin, Chef Mättjänster Jönköping Energi Nät
036-10 83 86
Lise-Lotte.Melin@jonkopingenergi.se

Fredrik Rex, VD Aidon Sverige
046-70 33 66 726
fredrik.rex@aidon.com