Partner

Vi vill driva utvecklingen av smart och säker energiinfrastruktur i samarbete med våra kunder och partners och andra viktiga intressenter som forskningsinstitut och nationella myndigheter.

Aidons verksamhet bygger på en stor egen expertkunskap och stabila långsiktiga partnerskap med företag som är de bästa specialisterna inom sina strategiska kompetensområden. Denna modell gör det möjligt för oss att fokusera på våra kärnkompetenser och kundbehov, medan våra välrenommerade partner tillför hög kompetens, flexibilitet och skalbarhet till vårt lösningserbjudande och vår verksamhet. Vårt krav är att av våra partner har samma engagemang för att främja hållbar utveckling och skapa värde för kunden som vi kräver av oss själva.

I vårt stora nätverk av partner finns både globala och lokala företag som specialiserat sig på olika kompetensområden.

Några av våra viktigaste partner inkluderar företag inom teknik, utveckling, tillverkning, informationssäkerhet och utrullning av mätare och installationer.