Pressmeddelande 17.01.2023

Tre stora finska regionala elnätsbolag väljer Aidons mät- och serviceteknologi för att förnya sina elnät

Som ett resultat av en gemensam upphandling har tre stora regionala elnätsbolag Järvi-Suomen Energia, Kymenlaakson Sähköverkko och PKS Sähkösiirto valt Aidons energimätningslösning.

Aidon kommer att förse bolagen med totalt cirka 300 000 av nästa generations elmätare med uppkopplingstjänster och tillhörande installationer. I tillägg kommer Aidon att förse företagen med energimätnings- och mätdatahanteringstjänster under en tioårsperiod. Tjänsten för hantering av mätdata baseras på en lösning från den globala programvaruleverantören Hansen Technologies. Aidons underleverantör, infrastrukturserviceföretaget Elvera, ansvarar för installationerna av enheterna. Värdet på kontraktet uppgår till över 50 miljoner euro och är ett av Aidons största kontrakt.

I anbudsförfarandet var syftet att etablera en högkvalitativ och kostnadseffektiv helhetslösning för fjärrmätning av el, som har förutsättningar att utvecklas i enlighet med företagens och elmarknadens behov.

– Aidon erbjuder en konkurrenskraftig och modern helhetslösning för implementering av mätdatahantering. Mätenheterna uppfyller våra kunders krav på ett utmärkt sätt, och IT-systemen implementeras med hjälp av den senaste teknologin. Lösningen utgör en stabil grund och kommer att förenkla utvecklingen av nya tjänster för våra kunder i framtiden på ett kostnadseffektivt sätt, säger Jouni Pylvänäinen, VD för Kymenlaakson Sähköverkko Oy.

Enligt Arto Nieminen, VD för Järvi-Suomen Energia, har den nya mätningslösningen en viktig uppgift som bidrar till en säker energiförsörjning.

– Vi har höga förväntningar på att använda AMR-mätning vid övervakning av lågspänningsnät. Den valda lösningen ger också möjlighet att proaktivt utnyttja data från konsumtion och mikroproduktion i driften och planeringen av vårt elnät, säger Arto Nieminen.

Den nya generationens mätare gör det möjligt för hushållen att övervaka och styra sin egen energikonsumtion enklare och i realtid.

– Verklig dubbelriktning av elproduktionen är utgångspunkten för en ny typ av elnät, där egen produktion av el, olika energiområden, optimering av förbrukningen och efterfrågeflexibilitet är vanliga, vilket gör att våra kunder kan vara aktiva aktörer på elmarknaden, säger Pertti Menonen, VD för PKS Sähkönsiirto

Aidon har gjort betydande investeringar i utvecklingen av sin service- och hårdvaruplattform, vilka ger möjlighet att flexibelt göra tillägg av nya funktioner som möter framtida krav. Aidon använder modern teknologi i sina lösningar, inklusive hög provtagningsfrekvens för mätenheterna, intelligenta algoritmer och de senaste lösningarna för IoT-anslutningar.

–  Aidons affär utökas avsevärt genom avtalet med tre starka regionala elnätsbolagen. Det innebär att nästan tio procent av samtliga uttagspunkter i Finland, i ett stort elnätsområde, kommer att omfattas av våra tjänster. I den senaste tidens diskussioner om tillräcklig energiförsörjning, finns betydelsen av smarta mätare som en särskilt prioriterad och aktuell fråga. Vi vill bidra till att ett hållbart energisystem blir verklighet. Vi kommer därför att fortsätta investera i utveckling av våra lösningar tillsammans med våra kunder och starka partners, säger Tommi Blomberg, VD för Aidon.