Nyheter 14.06.2019

Ökad effektivitet med Aidons molntjänst

Ökad effektivitet och kostnadsbesparingar är målet när Aidon tar över driften av Glitre Energi Netts AMM-system. Med molnlösningen ACloud kan bolaget spara resurser för drift och underhåll.

– Glitre arbetar kontinuerligt på att hitta effektivare sätt att jobba på. Vi tror att Aidon kommer att utveckla och driva Gateware-systemet mer effektivt än vi kan göra själva, säger Glitre Energi Netts vd Tore Morten Wetterhus.

Därför skrevs i maj ett avtal mellan mellan Glitre Energi Nett och Aidon för en ACloud-tjänst där Aidon erbjuder hela Gateware-funktionaliteten som en molnbaserad tjänst. Glitres mål är ökad effektivitet och kostnadsbesparingar genom att det krävs mindre resurser för drift och underhåll.

– Under projektet, som pågår under ett år, kommer vi att ytterligare utveckla tjänsten tillsammans med Aidon. Vårt gemensamma mål är att skapa en högkvalitativ AMM-tjänst till en lägre kostnad, säger Tore Morten Wetterhus.

100 000 kunder fick smarta elmätare

Glitre Energi Nett är ett elnätsbolag i Drammen sydväst om Oslo. Företaget slutförde i november 2018 ett AMM-projekt där 100 000 kunder fick en ny elmätare från Aidon efter en utrullningsperiod på två år.

– Det var den största investeringen och det största projektet i Glitre Energi Netts historia, och det har gått mycket bra, säger vd Tore Morten Wetterhus.

Nu fortsätter alltså samarbetet med ett SaaS-avtal, Software as a Service, baserat på Aidons ACloud-lösning.

– Vi är väldigt glada att Glitre Energi Nett med sina 100 000 kunder väljer att gå in i detta avtal. Glitre är ett framsynt elnätsbolag med höga ambitioner och vi ser fram mot ett fortsatt samarbete, säger Thor-Erik Næss, vd på Aidon Norge.