Pressmeddelande 27.03.2019

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö och Aidon har tecknat ett avtal för nästa generations mätsystem


Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö (förkortat ESEM) har valt Aidon som leverantör av bolagets nya mätsystemlösning som inkluderar mätare med radiokommunikation och insamlingssystem. Avtalet omfattar projektledning, leverans och installation av 65 000 elmätare och 7500 värmemätare. ESEM är det bolag som driftar all verksamhet åt Eskilstuna Energi & Miljö och SEVAB Strängnäs Energi.

– Aidon har bred erfarenhet av stora installationer, vilket kändes tryggt när vi upphandlade en lösning av ett nytt system för mätvärdesinsamling samt tillhörande mätare och insamlingsinfrastruktur, säger Fredrik Andersson, servicechef, ESEM.

Utöver att säkra mätningen av energikonsumtionen från ESEM:s kunder kommer det nya systemet att ha avancerade funktioner för nätövervakning, vilket kommer att trygga en säkrare drift av elnäten och möjliggöra mervärden för ESEM:s verksamhet.

– Med hjälp av de nya mätarna kommer vi att kunna se elavbrott direkt. Därmed kan vi åtgärda fel snabbare, säger Fredrik Andersson.

Såsom många kommunala driftbolag tar ESEM hand om distribution av el, vatten och fjärrvärme till kunderna. Tillsammans med det nya mätsystemet för el kommer ESEM att få synergifördelar från Aidons multi-utility lösning, då den möjliggör för fjärrvärmemätare att läsas via samma system som elmätarna.

– Vi är glada och stolta att ha fått förtroendet för den här leveransen och ser mycket fram emot att jobba tillsammans med ESEM för att leverera ett system som möjliggör för dem att nå sina mål för en säkrare och mer hållbar energiinfrastruktur samt ökad kundservice, säger Fredrik Rex, VD Aidon Sverige.

Arbetet med att byta elmätare påbörjas under hösten 2019. Arbetet kommer att delas upp i flera etapper och vara klart senast 2024.

Mer information:
Fredrik Rex, VD för Aidon i Sverige, tel. 070 336 6726, email fredrik.rex@aidon.com

Aidon är en ledande nordisk leverantör av teknik och tjänster för smarta elnät och smart energimätning i Norden. Aidons produkter finns installerade i cirka 3 miljoner mätpunkter i Norden. Aidon har kontor i Jyväskylä och Vantaa i Finland, Solna i Sverige och Asker i Norge.