Vårt engagemang

Vårt ambition är att hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål

Aidons uppdrag är att tillhandahålla smarta elnätslösningar för att möjliggöra en effektiv energianvändning och en hållbar livsstil i vårt samhälle. Med lösningarna kan våra kunder –elnätsföretagen – hantera sina elnät effektivt samtidigt som de kan integrera utsläppsfria energikällor som varierar i effekt i elnätet. Detta skapar också fördelar för elkonsumenterna.

Vi har åtagit oss att bidra till Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål – mer specifikt till dessa sju områden:

Läs mer om FN:s mål och vår relaterade verksamhet i Hållbarhetsredovisningen 2021.