Nyheter 16.12.2021

Välplanerad kundkommunikation gjorde mätarbytet till succé i Oskarshamn

Att byta 12 500 elmätare görs inte i en handvändning. Det kräver samarbete, god planering och inte minst en genomtänkt kundkommunikation. I Oskarshamn startade kommunikationen 1,5 år före själva bytet till Aidons elmätare. När det väl var dags gick det mycket smidigt.

Hans Johnsson är marknadschef på Oskarshamn Energi och han är den som har ansvarat för kundkommunikationen i samband med bytet av 12 500 elmätare. Själva mätarbytet genomfördes rent praktiskt av Aidons underleverantör Hydrostandard, från november 2020 till juni i år.

Hur kommer det sig att ni började så långt i förväg?

Vi var måna om att nå ut till alla våra kunder så att de skulle få en förståelse för vad mätarbytet handlar om. Varför vi byter mätare och att det inte skulle uppfattas som något onödigt som man riskerar att få betala själv eller som skulle leda till höjda nätavgifter.

Vilka informationskanaler har ni använt?

Nästan ett år innan installationerna skulle starta började vi göra förklarande reportage i vår kundtidning som når alla våra kunder två gånger per år. Vi började i det lilla med att informera i artikelform om att det skulle bli ett mätarbyte, varför vi gjorde det, och så vidare. Ju närmare vi kom själva bytet, desto mer konkret blev informationen vi gav.

Vi använde också lokalradioreklam för att informera om att mätarbytet var på gång och vi jobbade medvetet med att få in artiklar i lokalpress för att få ut så mycket information som möjligt. Grundregeln för kommunikation är ju att när man är trött på den själv, det är då den börjar ge effekt.

Lyckades ni? Var kunderna förberedda när det var dags för mätarbytet?

Ja, nu i efterhand känns det som att vi gjorde helt rätt. När vi började närma oss tidpunkten för bokningsinformationen för själva mätarbytet, då hade de allra flesta redan hört detta ett flertal gånger. Det blev ingen överraskning.

Jag vet inte hur mycket Aidons eller Hydrostandards kundservice fick jobba, men min känsla är att det skulle ha spillt över på oss om det inte hade funkat. Vi är mer än nöjda med hur det har gått till.

Hur har samarbetet med Aidon fungerat?

Samarbetet har fungerat helt klanderfritt. Det har varit ett mycket bra samarbetsklimat där jag anser att nyckeln är att vi har haft ett gemensamt mål och förståelse för att det är slutkundens upplevelse som är det viktiga. Våra killar på nätsidan har hela tiden löst eventuella problem tillsammans med Aidons personal.

Om man ser till hur stort projekt det här är för en liten organisation som vår måste jag säga att det är med beröm godkänt. Jag vill också säga att Aidon har varit väldigt alerta och lyhörda i dialogen med oss, och snabba att ändra de få gånger som det har blivit fel.