Nyheter 18.02.2021

Plug-and-play när Gislaved bytte elmätare

Bättre mätinsamling, förbättrad övervakning och enkelheten i mätarbytet, framhåller Mattias Svensson, Teamchef el på Gislaved Energi, som några av fördelarna med Aidons system. Långt före 2025 är alla elmätare bytta och han är mycket nöjd med resultatet.

Bytet till Aidons elmätare var tänkt att pågå i flera år, men eftersom införandet av de nya mätarna fungerade så bra bestämde man sig för att göra det snabbare. Nu har alla 5 000 nätkunder fått nya mätare och Mattias Svensson på Gislaved Energi är mer än nöjd. Aidons lösning ger kostnadsbesparingar, färre felkällor och en bättre överblick.

Vad är den största skillnaden jämfört med ert tidigare system?

Vi har fått en effektivare kommunikationslösning där vi har kunnat minska antalet mastrar med 50-60 procent, eftersom de täcker större geografiska områden än vi hade räknat med. Det innebär en rejäl kostnadsbesparing både i inköp och i löpande abonnemangskostnader. Sen spar vi även i drift och underhåll, eftersom vi nu har färre nätkomponenter och potentiella felkällor.

Jag gillar också att insamlingssystemet Gateware ger mig en kartbild, så att jag kan se hela vårt nät visuellt. Vi har en helt annan övervakning nu och kan enkelt se vilka mätare det saknas mätvärden från och var eventuella fel finns.

Hur har själva bytet gått till?

Vi har haft en extern partner med montörer som har skött bytet ute hos kunderna. Allt var väl förberett från Aidon och mätarna hittade själva sina mastrar ute i systemet, så för oss har det i princip bara varit plug-and-play.

Hur är det att arbeta med Aidons system?

Aidons Gateware är lättanvänt. Exempelvis har mycket av det administrativa mätarbytet skett med automatik, vilket har sparat arbetstid internt. I det system vi hade tidigare var det mycket jobbigare att byta mätare. Nu har vi kontakt med alla mätare online, och vi kan även stänga av dem på distans om vi skulle behöva.

Tidigare har vi fått lägga mer tid på mätvärdesinsamling både för fakturering och övervakning av systemet. Nu kommer mätvärden in med mycket bra prestanda.

Tack vare Gateware får vi även in bättre rapporter än tidigare. Till exempel kommunikations­rapporter, där vi ser vilken status mätpunkter har i kommunikationen, samt ”power-out”-rapporter, där vi ser direkt om någon punkt blir spänningslös.

Hur ser era framtidsplaner ut?

Nu tar vi en andhämtningspaus för mätarbytet har varit en hektisk period. Vi ska också hinna lära oss allt nytt vi kan göra med Aidon-mätarna, som att kontrollera spänningar, frekvenser och strömmar ute i nätet. Framöver vill vi titta mer på hur vi kan övervaka hela elnätet med hjälp av elmätarna, för att lära känna vårt elnät ännu bättre än idag.

Hur upplever du samarbetet med Aidon?

Det har allt igenom varit en positiv upplevelse! Det känns personligt när man pratar med Aidon och man får snabba svar. Supporten är ju superviktig och det har fungerat fantastiskt bra.