Resultat & Nyckeltal

Vi är fast beslutna att agera och leverera på vår ambitiösa målsättning

På Aidon fokuserar vi på att främja hållbarhet i vår verksamhet, och vi följer kontinuerligt upp vår egen prestation. Vi följer upp de viktigaste nyckeltalen för att ha möjlighet att minska vårt koldioxidavtryck och bidra till ett positivt klimatavtryck.

Läs mer om nyckeltalen och resultaten i Hållbarhetsredovisningen 2021.