Kundcase 03.07.2021

Solenergi och förbättrad styrning av elnäten möjliggörs av Aidons smarta teknologi

Lnett, som ligger i Stavanger, Norge, har Aidon som leverantör av sin automatiserade mätarhantering (AMM). Lnett har nära 160 000 kunder anslutna till sitt nät och nästan alla har en smart mätare från Aidon installerad. Samarbetet med Aidon startade 2014. Intresset för solenergi växer hos Lnetts kunder vilket gör att det finns behov av att tillhandahålla detaljerade uppgifter om kvaliteten på energin som produceras av solpanelerna, samt att hantera spänningsnivåerna och kvaliteten på hela nätet. Aidons lösning stödjer dessa mål.

Norges klimatmål är en minskning av utsläppen med minst 50 procent och upp till 55 procent till 2030, jämfört med 1990 års nivå. Lnetts ambition är att vara en del av detta mål. För att lyckas är det viktigt att ha en god överblick över elanvändning, produktion och kapacitet samt att ha möjlighet att kontrollera dessa när fossila energikällor successivt ersätts med förnybar energi. Smart grid-teknologi är nyckeln till detta.

Lnett har som mål att öka vår kompetens inom smarta elnät, använda tekniska lösningar för att uppnå hög leveranssäkerhet för elen och uppnå en kostnadseffektiv utveckling och drift av elnätet. Via de smarta mätarna kan kunderna hantera sin konsumtion på ett effektivare sätt, vilket stöder en hållbarare framtid och en mer medveten elanvändning.

Lnett samlar in timvärden för elförbrukning till fakturering med hjälp av Aidons lösning. Dessutom ger AMM företaget information från elnätet för att säkra ännu bättre energileveranser till sina kunder.

Aidons lösning hjälper till att balansera kraften i nätet

Solpanelernas popularitet ökar snabbt som en källa till förnybar energi. I Lnetts nät är det hundratals hushåll som använder solenergi. När produktionen av energi är högre än den egna efterfrågan kan kunderna sälja överskottsenergin till elnätsbolaget. I dessa fall mäter Aidons elmätare hur mycket energi som läggs tillbaka ut på nätet och kunden får ersättning för den producerade energin.

Solenergi kommer dock med vissa utmaningar. Elnätet är ett dynamiskt system, och effekten från en solpanel fluktuerar alltid vilket kan orsaka problem med kvaliteten på elen i nätet om det inte övervakas hela tiden. De smarta mätarna ger information för att balansera detta och tillhandahåller detaljerad data gällande kvaliteten på den energi som produceras av solpanelerna. Lnett använder informationen för att hantera spänningsnivåerna och kvaliteten på hela nätet så att deras kunder har möjlighet att välja lokalt producerad förnybar energi som alternativ.