Nyheter 14.09.2021

Aidon levererar mätutrustning till Elenia – installationen av över 400 000 elmätare har påbörjats

I september startade Elenia, Finlands näst största elnätsbolag, en omfattande utrullning av nya elmätare. Över 400 000 kunder kommer att få nya elmätare från Aidon. Som en del av projektet levererar Aidon även mättjänster till Elenia. Den nya utrustningen uppfyller kraven i den nya finska lagen om nästa generations elmätare som offentliggjordes i augusti 2021.

Med lösningen från Aidon går Elenia över till en helt ny energimätningsteknik vad gäller avläsning, mätutrustning och dataöverföring. Aidons nya molnteknologibaserade lösning ger exakt data i princip i realtid, från elförbrukningspunkter och distributionsnät. Detta möjliggör proaktiv övervakning och aktiv hantering av elnätet. De nya mätnings- och diagnosfunktionerna gör elmätaren till en sensor som kan identifiera potentiella störningar och i förväg upptäcka felande nätkomponenter, vilket hjälper Elenia att säkerställa en tillförlitlig eldistribution.

Samarbetet med Elenia kommer att öka Aidons omsättning inom mjukvara och tjänster avsevärt, ett område som företaget har investerat mycket i under de senaste åren. En del av utvecklingsarbetet har gjorts tillsammans med Elenia som ett gemensamt innovationsprojekt.

– Målet med innovationsprojektet med Elenia var att skapa en stark teknikplattform som ger den prestanda, skalbarhet och informationssäkerhet som krävs för att möta framtidens krav på elnätet. Dessutom har en viktig faktor för utvecklingen varit möjligheten att kunna lägga till nya funktioner och tjänster i systemet, under hela dess livslängd. Det har varit ett nöje att följa det sömlösa samarbetet mellan teamen på Aidon och Elenia. Den nya plattformen har nu tagits i drift och massinstallationerna av Aidons nya generation mätare har börjat. Vi vill vara trendsättare för nya smarta nätinnovationerna även i framtiden, säger Tommi Blomberg, vd för Aidon.

– Hela energisystemet genomgår en stor omvandling. Vi bidrar till denna förändring genom att förnya elnätet och dess teknik. El används alltmer för att fasa ut användningen av fossila bränslen. Det innebär att nättjänster kommer att bli en viktig bidragsgivare till klimatåtgärder. I framtiden kommer mätsystemet och elmätarna som utvecklats tillsammans med Aidon också att göra det möjligt för hushållen att utnyttja efterfrågeflexibilitet utan att kompromissa med bekvämligheten i vardagen, säger Ville Sihvola, vice vd i Elenia.

Aidon kommer att leverera totalt över 400 000 av den nya generationens elmätare till Elenia fram till slutet av 2024. Installationerna görs av Elenias partner Voimatel. För dataöverföring använder mätarna den nya mobiltekniken LTE-M / NB-IoT som tillhandahålls som en tjänst av mobiloperatören Elisa. Installationerna av de nya mätarna startade i början av september i Pirkanmaa och kommer att fortsätta i etapper i nya områden. Alla mätare kommer att vara utbytta i början av 2025.