Certificat

Aidon innehar fyra certifikat och fokuserar på kontinuerlig förbättring av sitt operativa ledningssystem.

Kvalitet

Kvalitetsledningssystemet är certifierat enligt ISO 9001:2015-standarden (öppna certificatet).

Hälsa och säkerhet

Ledningssystemet för hälsa och säkerhet (OH&S) är certifierat enligt ISO 45001:2018-standarden (öppna certificatet).

Miljö

Miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO 14001:2015-standarden (öppna certificatet).

Informationssäkerhet

Ledningssystemet för informationssäkerhet med tillhörande praxis är certifierat enligt ISO / IEC 27001:2013-standarden (öppna certificatet).