Smarta mätare

Aidons 6000- och 7000-serie smarta mätarenheter kombinerar en mätare, anslutning, mångsidiga sensorer och gränssnitt med hög prestanda. Plattformen är driftsäker och utformad för att uppfylla de nordiska elnätföretagens specifikationer och hårda krav.

Flera fördelar

Mätarenheten har en tydlig design, en robust struktur och den är lätt att installera. Fjärruppgradering möjliggör distribution av nya applikationer och aktivering av nya funktioner under enhetens livscykel.

7000 serien med innovativa funktioner

De nya enheterna i 7000-serien har unika funktioner som höghastighetsgränssnittet för datainsamling med extremt exakt provtagningskapacitet för mångsidiga kontroller och diagnostiska applikationer i realtid.

System modul – för sömlös uppgradering

Den smarta mätarenheten består av en elmätare och en systemmodul. Systemmodulen tar hand om dataöverföringen från den smarta mätarenheten och modulens typ väljs utifrån den kommunikationsteknologi som används. En systemmodul som är separerad från mätaren gör det möjligt att tillföra ny kommunikationsteknologi under systemets livscykel utan att byta mätare.

Så fungerar det

Mätaren mäter energiförbrukningen och producerar information baserat på angivna intervall, till exempel 15 eller 60 minuter. Systemmodulen styr mätaren och möjliggör kommunikation av tidsstämplade registervärden, kontroll av belastningen, övervakning av elkvalitet, registrering av strömavbrott och felinformation samt avläsning av extern statusinformation

Aidon 6000-serie smarta mätarenheter

Aidon 7000-serie smarta mätarenheter