Mål & Strategi

 

Hållbarhet är en viktig drivkraft i vår koncernstrategi

Som leverantör av viktig teknologi som möjliggör ett smartare elnät är hållbarhet en viktig drivkraft i vår strategi.

Aidons långsiktiga hållbarhetsmål är att bli klimatneutralt med netto-nollutsläpp av växthusgaser år 2030.

Vår hållbarhetsstrategi bygger på åtta olika områden med vägledande principer:

Pålitlig rådgivare för framtidssäkra lösningar

Vi skapar värde för våra kunder genom att introducera innovationer som främjar hållbarhet. Dessa bygger på en djup förståelse för våra kunders verksamhet.

Partnerskap och samarbeten inom industrin och vetenskapen

Vi söker partners som delar vår vision om hållbara lösningar, tillför värde till lösningarna och är engagerade för ett långsiktigt samarbete.

Energi och transport

Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck genom att förbättra effektiviteten inom energi och transporter i vår verksamhet.

Ständig innovation och utveckling

Vi använder metoder som är ansvarsfulla och tar hänsyn till en hållbar användning av material och energi, minimering av avfall och utsläpp samt säkerhet under hela produktens livscykel.

Affärsetik i hela vår värdekedja

Vi säkerställer att de etiska kraven uppfylls genom öppen dialog med våra intressenter.

Engagemang och utveckling av medarbetare

Vi upprätthåller och utvecklar medarbetarnas kompetens i linje med vår strategi.

Kundnöjdhet

Vi främjar långsiktiga kundrelationer genom en kontinuerlig dialog. Vi genomför en årlig undersökning för att mäta kundnöjdheten och utveckla kundrelationer.

Ekonomisk utveckling och tillväxt

Vi strävar efter att driva en lönsam verksamhet samt behålla och stärka vår position som den ledande innovatören på utvalda marknader.