Pressmeddelande 03.03.2021

Karlstadsbolagen väljer teknologi från Aidon för den nya generationens smarta energisystem

Karlstads El- och Stadsnät AB och Karlstads Energi AB har valt Aidon som leverantör av nästa generations smarta energimätare och system för mätvärdesinsamling. Avtalet omfattar leverans av cirka 35 000 smarta elmätare, 5 400 fjärrvärmemätare, kommunikationslösning, insamlingssystemet Aidon ACloud SaaS samt Aidon One, en kartcentrerad tjänst med detaljerad mätpunkts- och konnektivitetsöversikt.

Med detta avtal sällar sig Karlstadsbolagen till de mer än 40 andra svenska energibolag som hittills har valt Aidons teknologi.

– Genom den nya generationens mätsystem skapas förutsättningar som sätter kunden i fokus och ger möjlighet till nästa steg i energiomställningen, säger Anders Åkesson, elnätschef på Karlstads El- och Stadsnät.

Installationerna påbörjas 2021 och beräknas vara klara under 2023.

– Den här gemensamma satsningen innebär att vi möjliggör för ett nytt, stabilt och säkert mätsystem – samtidigt som den även bidrar till förbättrade samarbetsmöjligheter systerbolagen emellan. Vi ser med förtroende fram emot samarbetet med Aidon i projektet, säger Olof Öberg, chef för Energitjänster vid Karlstads Energi.

– Vi är mycket glada över Karlstads Energi och Karlstads El- och Stadsnäts förtroende för Aidons kompetens och teknologi. Med den nya lösningen kommer bolagen få tillförlitlig information om tillståndet i näten, vilket möjliggör en effektiv och säker drift. Dessutom kommer vår systemplattform ge dem nödvändig flexibilitet och möjlighet att utveckla flera avancerade funktioner kring smarta nät, säger Bora Heggdal, VD Aidon Sverige.

För mer information kontakta:
Bora Heggdal, VD Aidon Sverige
046-70 635 23 66
bora.heggdal@aidon.com

Aidon är den ledande leverantören av smarta elmätare och smarta system för mätvärdesinsamling, applikationer och tjänster i Norden. Våra system möjliggör tillförlitlig mätning och distribution av energi samt effektiva underhållsprocesser i kundernas distributionsnät. Aidons teknologi används idag i mer än 3 miljoner mätpunkter i de nordiska länderna. Vårt huvudkontor ligger i Jyväskylä, Finland, och vi har kontor i Solna, Sverige, och Asker, Norge. Vårt logistikcenter ligger i Vanda, Finland.