Nyheter 09.06.2020

Bjäre Kraft fick snabb start med system i molnet

(F.v.) Göran Andersson, elnätschef, och Anders Fredriksson, projektledare, ser fram emot en effektivare mätvärdesinsamling och snabbare felavhjälpning.

Modern systemlösning med bra gränssnitt mot befintliga system. Det var en av de faktorer som fällde avgörandet när Bjäre Kraft valde Aidon som leverantör av nytt smart system för elmätning.

I höst börjar utrullningen av de första 1000 mätarna för att därefter följas av omkring 3000 mätare per år.

Vad var avgörande för att välja Aidon?

– De har en modern systemlösning med bra gränssnitt mot våra övriga system, och så priset och funktionen i mätarna som uppfyller både våra och myndigheternas krav. Vi såg också att det finns en bra framtida kundnytta, säger Göran Andersson, elnätschef på Bjäre Kraft.

Bjäre Kraft har även tittat på affärer i framtiden som blir möjliga med det nya systemet, som anpassning till olika energilösningar, övervakning, styrningar, optimering av laster och annat.

– Det blir ytterligare tjänster vi kan erbjuda kunderna, inte via elnätet utan via kommunikationen med mätaren. Det kan vara såväl el-relaterade tjänster som andra IT-tjänster, säger Göran Andersson.

Utvärderade med pilot

– Vi gjorde först en pilot för att se att Aidons lösningar fungerar mot våra system, och att insamlingen fungerar även på lite svårare ställen där kommunikationen varit ett problem. Där fungerade piloten bättre än det gjort tidigare. Det var ännu en anledning till att vi valde Aidon. Deras sätt som mätarna kommunicerar sinsemellan fungerar väldigt väl. Av någon anledning har vi haft bekymmer tidigare. Vi har Hallandsåsen, skog och branter där topografin ställer till det och skapar radioskugga på vissa ställen.

Hur fungerade Quick Start – Aidons lösning för SaaS (Software as a service)?

– I piloten valde vi att använda Aidons molnlösning där systemen redan ligger och snurrar. Det är en redan fungerande lösning som gjorde det enkelt att haka på och komma igång direkt.

Vilka fördelar kan ni uppnå med det smarta elnätet?

– Vi hoppas få en bättre och snabbare felavhjälpning. När vi tar hjälp av mätarna för att få information om det är spänningslöst någonstans i nätet, då ser vi ser problemen tidigare och kan snabbare avhjälpa eventuella fel. Idag måste vi vänta på att kunden hör av sig. Det kan också hjälpa oss att se omfattning av felet, om det är en kund eller berör flera.

Vad betyder det nya mätsystemet ur ett affärsperspektiv?

– Vi får möjlighet att stänga och slå på anläggningar på distans. Och så får vi en effektivare mätvärdesinsamling som gör att vi kan lägga mindre resurser på det.

Vad kommer slutkunderna att märka?

– Kortare avbrottstid är alltid målsättning för oss. Det här kan, som jag nämnde tidigare, hjälpa oss ytterligare. Vi får information om vilka kunder som haft avbrott, vi får deras historik och kan skapa en bättre och ytterligare säkrare leverans.