Pressmeddelande 22.11.2020

Avtal tecknat om byte av elmätare och mätsystem

Bild: Lovisa Fricot Norén, vd för Tekniska verken Linköping Nät AB och Tekniska verken Katrineholm Nät AB, och Tommi Blomberg, vd för Aidon-koncernen.

På onsdagen den 20 november, skriver Tekniska verken avtal med teknik- och tjänsteleverantören Aidon om byte av 95 000 elmätare hos Tekniska verkens kunder.

Syftet med bytet av elmätare är bland annat att trygga en säkrare drift av elnätet och att minska effekttopparna för att klara allt mer förnybar elproduktion och elektrifiering i samhället. I Katrineholm och Linköping är det 18 000 respektive 77 000 elmätare som ska bytas ut.

Tekniska verken har valt ett mätsystem som även kommer att stödja insamling av mätvärden från fjärrvärme- och vattenmätare. Den valda modellen öppnar också upp för samarbete med fler energibolag, som står inför att byta sina elmätare och kostnadseffektivt vill få ut maximalt av digitalisering och teknikutveckling, och som kan ansluta sig till Tekniska verkens lösning.

–  Att byta elmätare är att ta ett steg in i framtiden. Det är en förutsättning för smarta elnät med digital teknik som ligger i framkant, och som kommer att utvecklas ännu mer. Det ger oss ännu bättre möjlighet att arbeta med kapaciteten i våra elnät och säkerställa att vår region står väl rustad för såväl mer förnybar energi som elektrifiering av allt fler sektorer i samhället. De nya mätarna kommer också innebära att vi direkt kan se elavbrott hos våra kunder, att vi ökar vår förmåga att förebygga fel och ännu snabbare kan åtgärda fel som uppstår, säger Lovisa Fricot Norén, vd för Tekniska verken Linköping Nät AB och Tekniska verken Katrineholm Nät.

Elektrifiering i dagens samhälle sker exempelvis genom att existerande industrier övergår från fossila bränslen till el, att det kommer nya elintensiva företag samt att det blir fler elbilar. Detta gör att allt mer el används. Samtidigt innebär mer sol- och vindkraft att produktionen av el varierar mer över tid. Detta ställer nya krav på elnäten. Vissa tider på dygnet blir det trångt i ledningarna, så för att säkerställa att elsystemet fungerar och att alla har tillgång till el hela tiden behövs en jämnare belastning. Genom att använda mindre el och sprida ut elanvändningen över tid, undviks förbrukningstopparna, vilket möjliggör både mer förnybar elproduktion och mer elektrifiering.

– Vi är stolta över Tekniska verkens förtroende för Aidon och de slutsatser man kommer fram till efter en noggrann jämförelse och utvärdering av olika leverantörers lösningar. Tekniska verken är en föregångare i elnätsbranschen, med en uttalad målsättning om att skapa det smarta elnätet och lägga grunden till att förverkliga ett klimatsmart och resurseffektivt samhälle. Med vår lösning får Tekniska verken ett mätsystem som både möjliggör för slutkunderna att bättre förstå och påverka sin energianvändning samtidigt som elnätsverksamheten ges helt nya möjligheter till resursoptimering och verksamhetseffektivisering, säger Tommi Blomberg, vd för Aidon-koncernen.

I Katrineholm planeras utbytet av elmätare påbörjas i maj 2020 och i Linköping i september 2020. Arbetet kommer att vara klart 2023. De gamla mätarna som plockas ned hos kunderna kommer att återvinnas.

– Det känns tryggt att Aidon, med sin stora erfarenhet av installationer i hela Norden, blir leverantör av Tekniska verkens nya elmätare med nytt system för mätvärdesinsamling. De nya mätarna kommer att göra det enklare för våra kunder att få överblick över sin energiförbrukning, vilket innebär att de kan sänka sina kostnader och öka sin klimatnytta genom att använda elen på ett mer medvetet sätt och minska sina förbrukningstoppar. Det är till gagn både för kunderna och hela samhället som blir mer resurseffektivt, säger Lovisa Fricot Norén.

Fakta:
Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om nya funktionskrav för elmätare. Lagkravet innebär att alla elnätsbolag i Sverige år 2025 måste ha bytt ut, eller uppdaterat, sina elmätare.

För mer information kontakta gärna:
Lovisa Fricot Norén, vd Tekniska verken Linköping Nät AB and Tekniska verken Katrineholm Nät AB, 013-20 91 51
Lovisa.Fricot.Noren@tekniskaverken.se

Fredrik Rex, vd, Aidon Sverige, 070-336 67 26
fredrik.rex@aidon.com

Aidon är en ledande nordisk leverantör av teknik och tjänster för smarta elnät och smart energimätning i Norden. Aidons produkter finns installerade i mer än 3 miljoner mätpunkter i Norden. Aidon har kontor i Jyväskylä och Vantaa i Finland, Solna i Sverige och Asker i Norge.