Hållbarhetsredovisning

Tommi Blomberg, VD för Aidon:

” I Aidon är vi övertygade om att vårt fokus inte enbart ska ligga på att sätta ambitiösa mål för hållbarhetsarbetet, utan också att kunna visa på och genomföra konkreta åtgärder. Vi kommer fortsätta att investera i samarbeten för att utveckla och förbättra lösningar för att ta itu med våra gemensamma utmaningar, särskilt när det gäller att bekämpa klimatförändringarna.”

Läs hela VD-kommentaren i vår Sustainability Report 2021.