Kundcase 17.11.2022

Helen Elnät valde Aidon One för sitt fältarbete

Utbyte, nyinstallationer och avinstallationer av elmätare i Helsingfors hanteras med hjälp av Aidons kartbaserade SaaS-lösning – Aidon One. Arbetet underlättas för både installatörer och kundservice med en enda applikation.  

Helen Elnät AB tar hand om eldistributionen för cirka 420 000 kunder i Helsingfors. Teamet för mätartjänster hanterar ungefär lika många elmätare med tillhörande fältarbete. Varje månad genomför installatörer från olika servicepartners ungefär 2 000 mätarbyten, nyinstallationer eller avinstallationer – cirka 100 uppdrag per arbetsdag. Att arbeta med flera parallella system var resurskrävande och opraktiskt samtidigt som det saknades överblick över uppgifternas status.

Behovet av en samlad lösning var stort. Aidon One, som utvecklats för att hantera fältarbete för elnät, valdes som lösning och har använts i Helsingfors sedan november 2021. Lösningen uppfyllde Helen Elnäts krav, bland annat på informationssäkerhet.

Christer Sundholm, mätarspecialist hos Helen Elnät AB, konstaterar att implementeringsprojektet för Aidon One gick smidigt i ett mycket gott samarbete med Aidon.

Samma applikation för både uppgift och utförare

Aidon One samlar mätaruppgifterna i en applikation som används av Helen Elnäts mätarservice, kundservice, samt av servicepartnernas arbetsledare och installatörer. Uppgifterna matas in i kundhanteringssystemet och överförs via integrationsgränssnittet som en arbetsorder till Aidon One. Arbetsordern innehåller en beskrivning av uppgiften, information om mätpunkten samt tillhörande elmätare.

Den viktigaste förbättringen med att använda Aidon One
är att hanteringen av byte och avinstallation av mätare
nu sköts av elnätsföretaget i ett enda system. 

Den viktigaste förbättringen med att använda Aidon One, enligt Sundholm, är att hanteringen av byte och avinstallation av mätare nu sköts av elnätsföretaget i ett enda system. Samtidigt får elnätsföretaget en övergripande bild av mätararbetet. Installatörerna är också nöjda. Det är enkelt att använda Aidon One och de flexibla sökfunktionerna får särskilt beröm.

Användarvänligt kartbaserat verktyg

Aidon One visualiserar uppgifterna på en karta och lösningen blir ett användarvänligt verktyg för installatörerna ute i fält. Dessutom underlättas arbetet för partnerföretagens arbetsledare. Aidon One visar enbart de uppgifter som tilldelats det egna företaget. Med Aidon One kan partnerföretagen schemalägga och distribuera uppgifter till sina installatörer och följa deras arbete. Installatörerna ser enbart sina egna uppgifter. När installatören uppdaterar informationen för den slutförda uppgiften till arbetsordern, uppdateras informationen samtidigt i kundens informationssystem och hos leverantörerna av mätaravläsningstjänsterna.

Utökad funktionalitet

Som ett nästa steg kommer användningen av Aidon One även att omfatta kontroller för fjärrstyrning, som att sätta på eller stänga av elen hos kunderna. Tillfälliga frånkopplingar eller anslutningar enligt ett fast schema kan också hanteras med Aidon One.

Utveckling tillsammans

Aidon Ones produktchef Riku Lassila säger att projektet tillsammans med Helen Elnät speglar Aidons arbetssätt, som bygger på ett nära samarbete med kunden, de specifika behoven för kundens verksamhet samt utveckling av lämpliga lösningar. I projektet förfinades de befintliga funktionerna för att göra dem ännu bättre när det gäller användarvänlighet och dessutom utvecklades en rad nya funktioner.