Mättjänster och system

AMI (Advanced Metering Infrastructure), en viktig del av energidistributionssystemet, ger nödvändiga uppgifter för fakturering, samtidigt som energidistribution och processen för underhåll av elnäten säkras.

Aidon erbjuder funktionalitet för mätning i tre alternativa modeller, från vilka elnätsbolaget kan välja det alternativ som passar den egna driftsmodellen bäst.

Metering as a Service (MaaS)

En heltäckande tjänst där Aidon ansvarar för kundens mätning från början till slut – från de enskilda elmätarna till nätbolagets affärssystem. Denna lösning baseras på den moderna tjänsteplattformen som utvecklats av Aidon. Fördelen med plattformen är en hög grad av automatisering i kombination med enkel integration med kundens system.

Aidon ACloud, Software as a Service (SaaS)

Aidon tar hand om installationen av systemmiljön såväl som drift, underhåll under livslängden och säkerhetsuppdateringar. Kunderna hanterar det molnbaserade systemet via ett webbaserat användargränssnitt och/eller ett integrationsgränssnitt.

Aidon Gateware, hanteras av kunden

Ett lokalt mätsystem som körs i en IT-miljö som hanteras och underhålls av kunden. Kunden ansvarar för den dagliga driften av systemet. Gateware har ett användarvänligt, webbaserat gränssnitt som är utformat för sömlös kontroll av verksamheten. Systemet erbjuder moderna och mångsidiga integrationsgränssnitt med kundens övriga system.