Nyheter 12.04.2021

Emmaboda Elnät väljer Aidon och ansluter sig till Kalmar Energis systemmiljö

Emmaboda Elnät går nu samma väg som de fyra andra elnätsbolagen i Kalmarregionen och väljer Aidon som leverantör av mätutrustning. Insamlingssystemet kommer Emmaboda Energi att dela med de fyra andra elnätsbolagen, vilket bland annat ger kostnadsfördelar och effektivitetsvinster.

Emmaboda Elnät AB har tecknat avtal med Aidon om leverans av drygt 3 000 elmätare och samtidigt får Emmaboda Energi och Miljö AB möjligheten att även samla in värden för fjärrvärme och vatten. Mätvärdesinsamlingen från elnätet i Emmaboda kommer ske med ett insamlingssystem från Aidon som driftas av Kalmar Energi. Detta system används redan idag av de fyra nätbolagen i Kalmarregionen: Kalmar Energi, Oskarshamn Energi, Borgholm Energi och Ålem Energi. Samarbetet mellan bolagen gör att Emmaboda Elnät snabbt kan komma igång med det nya systemet.

– Vi är ett litet bolag och att samarbeta på det här sättet sänker våra kostnader, vilket kommer kunderna till godo, säger Stefan Lundgren som är vd för Emmaboda Energi-koncernen. Vi får också en gemensam kompetensuppbyggnad och en möjlighet att dela resurser som gör oss mindre sårbara.

Aidon-mätarna i Emmaboda ansluts till det befintliga insamlingssystemet och de servrar som finns hos Kalmar Energi. Aidon-mätarna i Emmaboda kommer även att kommunicera med och samla in mätvärden från kundernas mätare för fjärrvärme och vatten. Via det användarvänliga gränssnittet får Emmaboda Elnät full kontroll över sitt nät och en lösning som uppfyller alla krav som finns på marknaden inom överskådlig framtid.

– Förutom att vi som bolag får in fler parametrar och därmed en bättre övervakning av nätet med de nya mätarna kommer de ge kunderna möjlighet att bli mer medvetna om sin elförbrukning, vilket kan spara energi, säger Muamer Tanovic som är elnätschef på Emmaboda Elnät.

Han ser även flera positiva miljöaspekter med den ökade digitalisering som systemet möjliggör. Till exempel behöver man inte åka ut för att stänga av mätare eller för att se var fel i elnätet kan ha uppstått.

Nu ligger Emmaboda i startgroparna för att planera utrullningen som förväntas ske till hösten. Miljömedvetenheten märks även här; Muamer Tanovic planerar att all administration kring mätarbytet ska ske med hjälp av en app för att undvika den stora mängd papper och manuella hantering som annars hade krävts.

– Jag tycker att Aidon känns som ett stabilt företag med ett högt tekniskt kunnande. De har varit väldigt engagerade och vi har blivit professionellt bemötta, avslutar Muamer Tanovic.