Vision & Värderingar

Vår vision är att bli erkända som en pålitlig rådgivare och ansedd som den bästa leverantören av industriell internet- och smart mätteknik och tjänster i världen.

Vårt uppdrag är att tillhandahålla smarta elnätslösningar för en effektiv energianvändning i vårt samhälle. Visionen är kompassen för att sätta och genomföra vår strategi.

Vår framgång bygger på vår kultur, som återspeglas i våra värderingar.

 

Kundvärde

Syftet med vårt arbete är att skapa värde. Kunderna väljer Aidon eftersom de ser värdet av våra lösningar, kunskap, expertis och gillar att arbeta med oss.

 

Öppenhet

Vi är ärliga och raka i vår kommunikation, är öppna för idéer och låter innovation blomstra. Öppenhet kräver ansvar, tillit och respekt.

 

Hålla löften

Vi är fast beslutna att leverera på våra löften till varandra, våra kunder och andra intressenter.

 

Ambitiösa mål

Vi har höga ambitioner när det gäller hållbarhet, innovation och värdeskapande för kund och vi strävar efter lönsam tillväxt. Vi söker kunder och partners som har samma ambition för att ha möjlighet att fortsätta ligga i framkant.