Nyheter 02.05.2019

Skellefteå Kraft Elnät väljer Aidon för en total AMM-systemuppdatering

Skellefteå Kraft Elnät kommer, tillsammans med Aidon, fortsätta förnyelseprocessen av deras smarta mätsystem.

Sommaren 2016 undertecknade Skellefteå Kraft Elnät och Aidon ett avtal för leverans av den nya generationens AMM-system, vilket omfattade 31 000 av företagets 62 000 hushållsmätare. Under hösten 2019 kommer det första steget av implementeringen att avslutas, vilket innefattar smarta elmätare, en kommunikationslösning baserad på radioteknologi samt ett centralsystem för insamling av data. Störst fokus har legat på att uppdatera mätsystemet i Skellefteå Kraft Elnäts glesbygdsområden. I början av 2019 beslutade Skellefteå Kraft Elnät att tillsammans med Aidon även förnya resterande mätsystem.

Clas Berglund, Skellefteå Kraft Elnät

– Vår upplevelse av teknikens prestanda och tillförlitlighet har varit väldigt bra och vi är även nöjda med den stöttning vi fått från Aidon i projektet. Därför har vi beslutat att fortsätta vårt samarbete med Aidon för att fullfölja utbytet av alla hushållsmätare, säger Clas Berglund, VD Skellefteå Kraft Elnät.

Med Aidons lösning får Skellefteå Kraft ett mätsystem med en rad nya avancerade funktioner. Bland annat kommer mängden mätdata via de smarta elmätarna öka betydligt vilket gör det enklare för slutkunderna att förstå och själva påverka sin elförbrukning. Lösningen ger även Skellefteå Kraft bättre möjligheter att övervaka elnätet och säkra hög kvalitet på eldistributionen i takt med att elmarknaden förändras med bland annat fler förnyelsebara energikällor.

– Vi vill tacka Skellefteå Kraft för deras förtroende. Det är väldigt givande att jobba med kunder som har en målmedveten strategi för utvecklingen av elnätet och gärna tar hjälp av digitaliseringen och nya innovationer – det utmanar oss att kontinuerligt utveckla våra lösningar, säger Fredrik Rex, VD Aidon Sverige.