Investerare

Aidons majoritetsägare är den nordiska investeringsfonden Alder, som förvärvade en majoritetsandel i Aidon 2013. Övriga ägare är 2VK Invest, Finlands Industrifond Ab och nyckelpersoner i Aidon.

Alder är en nordisk investeringsfond med syfte att skapa goda möjligheter för hållbara teknikbolag att accelerera tillväxt och strategisk utveckling. Alla deras bolag bidrar till nytta inom hållbarhet. I Alders roll som aktiv ägare tillför de kompetens och kapital tillsammans med ett brett nätverk av industrialister och experter som stärker styrelser och ger strategisk rådgivning. Läs mer hos Alder.

”Aidon har gjort begreppet ”smart grid” till verklighet i lågspänningsnäten i Norden. Som teknologiledare har Aidon etablerat en ny kommunikationsteknologi och innovativa mjukvaralösningar för att skapa ett mångsidigt system för avläsning, övervakning och styrning av elnäten, till stor fördel för både nätägare och slutkunder.”

Dag Broman, Partner på Alder