Kundcase 20.10.2020

Smidigt byte i Norrtälje när mätaren hittar vägen själv

Efter ett år har Norrtälje nu bytt sina 16 000 mätare till ett mätarsystem från Aidon.

– En stor fördel för oss som montörer är att vi slipper programmera varje enskild elmätare manuellt i fält. De nya Aidon-mätarna upprättar själva kontakten med systemet. Det är en stor effektivitetsvinst, säger Andreas Ljungqvist, elmöntor på Norrtälje Energi.

Sedan förra hösten har Aidon genom sin partner Eltel bytt ut 16 000 mätare åt Norrtälje Energi.

­– Lågspänningsmätarna är klara. Sedan återstår omkring 10 högspänningsmätare som vi valt att göra sist, och vid årsskiftet är vi helt klara. Då får vi alla våra mätvärden från de nya mätarna, säger Andreas Ljungqvist.

Enklare att erbjuda timmätning

Det blir nu mycket enklare när slutkunder vill ha timmätning.

– När elhandelsbolaget erbjuder sina kunder timmätning då är det vår uppgift att ge de värdena till dem. I förra systemet var vi tvungna att byta ut mätaren till en nyare modell varje gång en kund ville ha timmätning. Med nya systemet kan vi bara lägga till en mall så exporteras timvärden till vårt debiteringssystem som i sin tur exporterar till elhandelsbolaget.

Norrtälje Energi har både elnät och fjärrvärme inom bolaget. Just ny byter de även ut sina fjärrvärmemätare till nya med trådlös mBus som kan kommunicera värdena till systemet via elmätarna från Aidon. Då behöver fjärrvärmemätarna inte ha någon separat radioenhet. Det blir ytterligare en effektivisering av insamlingen.

Hur har samarbetet med Aidon fungerat?

– Det har fungerat mycket bra. När något uppstått så har både vi och Aidon kommit med idéer och förslag, och så har vi hittat bra vägar framåt. I upphandlingen hade till exempel antalet antenner underskattats. Under projektet fick vi då utöka antalet antenner och hade en bra dialog med Aidon om det.

På vilket sätt har ni själva varit involverade i det löpande projektet?

– Vi har stöttat Aidons partner Eltel som skött monteringen och hjälpt dem med frågor kring hur installationerna ser ut i verkligheten. Där finns allt från toppmoderna skåp till slitna träskåp med asbest. Jag och min kollega har mycket bra koll på var mätarna sitter. Vi kan säga: om du går till vänster så ser du en stolpe, där sitter mätaren. De har alltså kunnat ringa oss när de inte hittat en mätare, då har vi hjälpt dem så att de sluppit göra återbesök.

Vid bytet passade Norrtälje Energi även på att kolla säkringarna med vad som står i kundens abonnemang för att se att de stämde överens. Då kunde de till exempel upptäcka om kunden hade 20 Ampere säkring men betalade för 16 Ampere.

Vad kommer ni att kunna göra nu som ni inte kunde förut?

– Nu kommer vi att kunna styra brytaren i mätaren så att vi snabbare och enklare kan slå av och på strömmen för kunderna, till exempel vid obetalda elräkningar. Vi slipper ägna tid åt att åka ut och stänga av, och slipper dessutom risken att råka möta kunden och bli utsatta för eventuella hot. En annan sak är att kollegorna på driften får en mycket bättre avbrottsstatistik. De kan se direkt om kunderna blir utan ström och se när de eventuellt varit utan, för avbrottsersättningar och liknande. Driften får även tillgång till larm från mätarna som nollfel, fasfel och underspänningar, så vi har nytta av mätarna för mer än bara vanliga mätvärden.