Lösning för hantering av fältarbets­processer

Aidon One – en komplett lösning för elnätsföretagens behov

Aidon One är en effektiv och användarvänlig SaaS-lösning för fältarbete, elnätshantering, AMM-mätpunkter och anslutningar samt kundservice. Lösningen är utformad och optimerad för elnätsföretagens behov men passar också bra för andra verksamheter som har behov av en sömlös hantering av fältarbetsprocesser, till exempel olika installations- och serviceföretag. Aidon One är designad för mobil användning med ett kartbaserat användargränssnitt och är därför perfekt för arbete i fält.

En säker molnbaserad lösning med modultänk

Aidon erbjuder Aidon One som en säker molnbaserad tjänst och ansvarar för tillgänglighet och informationssäkerhet, vilket gör installationer och driften enkel för kunden.

Aidon One bygger på moduler som är designade för olika typer av aktiviteter. Modulerna omfattar hantering av arbetsorder och elnät, kundservice, underhåll och AMI-anslutning. Kunden kan välja moduler och kombinera dem efter sina behov. Funktionaliteten hos Aidon One kan enkelt uppgraderas när kundens behov förändras.

Den bärande idén med Aidon One är att hämta och kombinera data från olika system och presentera dem i en kartbaserad vy för att möjliggöra sömlösa arbetsflöden och informationsdelning mellan människor, team och system. Arbetet för installatörer och servicepersonal blir mycket effektivare jämfört med att använda många separata parallella system.

Flexibel och kundanpassad

Aidon Ones stora möjligheter till kundanpassningar gör att tjänsten kan användas av olika interna team men också externa partner. Många av funktionerna, som till exempel arbetsorder och underhållsmoduler, är baserade på redigeringsbara formulär, vilket gör det enkelt att skräddarsy dem och skapa nya vid behov.

Välj Aidon One när du vill ha en lösning för sömlösa arbetsflöden och realtidsinformation för följande områden:

  • styra fältarbetet
  • övervaka den dagliga statusen för AMM-avläsningar i varje mätpunkt
  • övervaka statusen för AMM-anslutningarna och utföra effektiv felsökning
  • ta emot larm från fel och händelser i lågspänningsnätet
  • utföra och rapportera inspektioner och underhållsuppgifter i fält
  • schemalägga lagstadgade inspektioner av elnäten och förbereda inspektionsrapporter
  • hålla dina kunder uppdaterade om planerad och pågående service som innebär elavbrott
  • engagera dina kunder i att rapportera fel och andra observationer online

 


 

Läs hur Aidon One hjälper våra kunder att effektivisera sina arbetsflöd

Helen Elnät valde Aidon One för sitt fältarbete
Läs kundcase

Vanda Energi Elnät: Aidon One förnyade fältarbetet och effektiviserade teknikernas arbetsrutiner
Läs kundcase

Borgå Elnät halverade antalet montörsbesök
Läs kundcase