Kundcase 09.10.2018

700 000 mätare på två år – Hafslunds (i dag Elvia) utrullning är i sin slutfas

Norge blir smartare i ett snabbt tempo. Vid slutet av 2018 kommer 2,9 miljoner nya smarta mätare att vara i bruk runt om i landet. Hafslund Netts (i dag Elvia) elnät i Oslo med omnejd kommer inom kort att ha 715 000 nya ”nervceller”, vilket kommer att sköta nätet på ett pålitligt och förutsägbart sätt, samt göra energianvändningen transparent.

Efter två intensiva år med en massinstalleringsfas närmar sig utrullningsprojektet av det nya AMM-systemet sin mållinje. På onsdagen den 26:e september installerades den 700 000:de Aidonmätaren hos en kund och kopplades då upp på Hafslunds elnät. Det var en herr Øivind Helle som denna onsdag blev den 700 000:de kunden som förflyttade sig själv och sitt hus, beläget i den lilla staden Halden söder om Oslo, in i en smartare era genom att få en Aidonmätare installerad.

Eltels installatör Steffen Hille på jobbet

För Eltels installatör Steffen Hille var detta bara ytterligare ett besök till en kund, likt tusentals andra liknande kunder under de senaste två åren som han har jobbat med projektet. Det här besöket som var schemalagt vid 16:00, var Steffens tionde kund den dagen. Med en van rutin bytte han den gamla mätaren mot den nya och efter 20 minuter hade han gjort klart jobbet, samt dokumenterat och rapporterat jobbet till Eltels arbetsorderhanteringssystem genom sin handdator.

Vi fick chansen att prata lite med Steffen innan han fortsatte till nästa kund.

– Jag har varit med i det här projektet sedan augusti 2016 – lite mer än två år nu. Jag var med i den första gruppen av installatörer som Eltel anställde för projektet. Innan det här jobbade jag som en vanlig elektriker, främst då med stora byggen och industriprojekt berättade Steffen.

Vilka färdigheter behövs för att lyckas med ditt jobb, att installera mätare i människors hem?

– I det här projektet har vi på veckovardagarna en arbetsdag på tolv timmar och på lördagar är det tio timmar som gäller. Så du måste kunna jobba långa dagar och vara snabb och effektiv. Dessutom behöver du kunna hantera kunder. Enligt mig är de viktigaste egenskaperna att vara strukturerad, social, effektiv och stresstålig när något går snett.

– Det är också viktigt att kunna le och vara trevlig mot kunderna du möter. De flesta är glada och trevliga och låter dig göra ditt jobb ifred, men några kommer kanske att stå bredvid och klaga. Det är väldigt viktigt i en sådan situation att man kan anpassa sig efter kunden så att de får en positiv erfarenhet av mätarbytet.

Det är viktigt att kunderna
får en positiv erfarenhet
av mätarbytet.

Två intensiva år av installationer – det måste vara ganska många smarta mätare som Steffen har haft i sina händer. Hur många är det egentligen?

– Jag vet inte det exakta antalet av mätare som jag har installerat, men i genomsnitt är det runt 100 mätare i veckan. Då jag har jobbat varannan vecka borde det innebära att det är mellan 4000 och 5000 Aidonmätare, räknar Steffen ut innan han fortsätter till nästa kund. Då det fortfarande var sju installationer kvar att göra den dagen.

 


FAKTA OM PROJEKTET

  • Hafslundsprojektet startade sin massutrullning i augusti 2016. Eltel var ansvariga för massinstallationen av hushållsmätare. Infratek var ansvariga för installationen av mätare till nätstationerna.
  • På 24 månader har mer än 700 000 mätare levererats i tid från Aidons logistikcenter för det här projektet.
  • Eltel hade fem lagerlokaler för att förvara materialet i. Från dessa lagerlokaler distribuerades mätare till 61 mindre ”satelliter”- containrar som fanns lokaliserade runt området där de nya mätarna skulle installeras.
  • 95 % av installationsbesöken var lyckade på första försök. 5 % missades då kunderna inte var tillgängliga, inte kunde nås eller på grund av felaktig kundinformation.
  • Vid den mest hektiska tiden för utrullningen, i december 2017, fanns det 143 Eltel installatörer som arbetade med att byta ut mätare.
  • Det högst antalet installerade mätare på en dag var 1737 mätare.