Nyheter 19.10.2021

Kvalitet och stabilitet avgjorde när Halmstads elnätsbolag valde Aidon

De närmaste tre åren ska 43 500 elmätare från Aidon installeras inom Halmstad kommun. Det är resultatet av elnätsbolaget HEM Näts upphandling av nya mätare. Med Aidon får HEM Nät en helhetsleverantör av mätutrustning och insamlingssystem.

Förstudien inför upphandlingen startade redan 2019. Olika kommunikationstekniker utvärderades och en omfattande kravspecifikation sattes samman. Den gedigna upphandlingen värderade ett antal olika anbud. I somras blev det klart att valet föll på Aidon som leverantör av mätutrustning och nu under hösten planeras utrullningen. Efter årsskiftet börjar de nya elmätarna installeras.

– Vi har höga förväntningar, säger Peter Addicksson som är ansvarig för systemdelen på HEM Nät, Halmstad Energi och Miljös elnätsbolag.

– Vår vision är att när en kund ringer och har problem ska vi kunna säga att vi redan har sett det och håller på att åtgärda felet. Den stora nyttan är att vi ska kunna använda elmätarna för lågspänningsövervakning och på så sätt förbättra vår nätdrift.

Aidons uppdrag är ett helhetsåtagande som omfattar allt från systeminstallationer på HEM Näts servrar till leverans och installation av 43 500 elmätare. Avtalet omfattar även 3 000 insamlingsterminaler för fjärrvärme. Arbetet beräknas pågå fram till sommaren 2024 så att allt ska vara i ordning i god tid tills det nya lagkravet för elmätare träder i kraft 2025.

Aidons system integreras med HEM Näts nätövervakningssystem så att det kommer gå att se avbrott i nätet och dra slutsatser om var eventuella fel ligger, oavsett om det är hos kunden, i ett kabelskåp eller i en nätstation. Peter Addicksson ser fram emot att kunna övervaka elnätet i så gott som realtid ner på kundnivå. På sikt hoppas han också kunna erbjuda kunderna ännu mer service och tjänster med hjälp av funktioner i Aidons system.

Att valet föll på Aidon menar Peter Addicksson beror på att företaget uppfyllde de omfattande krav som HEM Nät ställt i sin upphandling.

– Aidon är en stabil leverantör som vi har hört mycket bra om. De har bra kvalitet på sina mätare och insamlingssystem. Vi känner oss trygga i valet av leverantör, säger Peter Addicksson.