Nyheter 19.06.2024

Aidon levererar mättjänster för fjärrvärme och fjärrkyla till Helen AB

Sedan början av året har Aidon varit leverantör av Helen AB:s tjänster för mätning och fjärravläsning av fjärrvärme och -kyla. Det 5-åriga serviceavtalet omfattar totalt mer än 16 000 fjärrvärme- och fjärrkylamätpunkter i Helsingfors huvudstadsregionen.

Aidon ansvarar för mätdatainsamling och av Helens fjärrvärme- och fjärrkylaförbrukning, och leverans av mätdata till bolagets informationssystem enligt den överenskomna servicenivån. Avtalet omfattar också tekniska experttjänster, som bland annat omfattar övervakning, analys, utveckling och idrifttagning av mätutrustning samt kvalitetskontroll av insamlade mätdata. Som Aidons partner tar Enersense hand om installation, service, reparation och underhåll av de mätare som ingår i avtalet.

– Leveransen av mät- och experttjänster till Helen, Finlands största operatör för fjärrvärme och -kyla, är en betydande expansion av Aidons multienergiverksamhet. Vår erfarna personal garanterar stark expertis och hög servicekvalitet, säger Juha Järvenpää, ansvarig for Aidons tjänsteverksamhet.

– Vårt samarbete med Aidon när det gäller mättjänster är både mycket praktiskt och framtidsinriktat. Vi har nära kontakt när det gäller enskilda problemsituationer, liksom mer allmänt i frågor som rör systemunderhåll och utveckling. Vi får de tjänster vi behöver på ett tillförlitligt sätt och med hög kvalitet, säger Kai Bäcklund, mätningschef för fjärrvärme och fjärrkyla på Helen.