Policyer

Policyer styr vårt arbete. När vi fastställer dem följer vi principerna i FN:s Global Compact, de prioriterade områdena som vår majoritetsägare Alder har fastställt, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt andra relevanta riktlinjer och normer.