IoT connectivity

Valet av kommunikationsteknologi har en nyckelroll i AMM-systemets prestanda och tillförlitlighet. Aidon erbjuder teknologi för olika behov och förutsättningar som kan kombineras för att leverera den bästa lösningen för kunden. Anslutningslösningen kan också erhållas från oss som en tjänst.

Flera faktorer påverkar valet av anslutningslösning

Det finns flera faktorer som påverkar valet av vilken anslutningslösning som är bäst lämpad. Dessa inkluderar:

  • Mängd och täthet av mätpunkter
  • Geografiska förutsättningar
  • Tekniska och operativa krav, såsom datamängd och behovet av tillgång till data i realtid
  • Tillgång till lämpliga IoT-nätverk och deras kapacitet
  • Initiala investeringar och driftskostnader under livscykeln
  • Tidplan för utrullnings- och övergångsfaser till den nya lösningen

Rätt anslutningsteknologi på rätt plats

Behoven för elnätsoperatörerna varierar från företag till företag. Inom ett och samma elnätsområde kan det finnas områden med mycket olika konsumtionsprofiler, populationer och geografier. En hybridlösning, som är en kombination av olika teknologier, gör det möjligt att kunna utnyttja fördelarna med varje teknologi på varje enskild plats inom nätverket.

Aidons erbjudande för anslutning är baserat på två teknologialternativ eller kan kombineras till en hybridlösning:

Radiobaserat RF Mesh nätverk – för stad och ytterstad

Mätarna använder varandra för att bygga ett nätverk (mesh) som omdirigeras automatiskt. I denna lösning överför lokala mätenheterna sina data via andra enheter eller direkt till masterenheten. Masterenheter använder 2G/4G-anslutning för att kommunicera med insamlingssystemet. Alternativt kan bolagets egen Ethernet-anslutning användas. RF-lösningen är särskilt lämplig för stads- och ytterstadsområden där mätpunkter är tillräckligt nära varandra för att skapa ett nätverk.

Point-to-Point (P2P) – för landsbygd och industri

I punkt-till-punkt-lösningen är mätenheterna i direkt anslutning till insamlingssystemet via LTE-M/NB-IoT-nätverket, genom deras egen IoT-prenumeration. När det gäller tillgänglighet, kapacitet och kostnad är denna lösning bäst lämpad för mätare som är placerade på längre avstånd från varandra och för mätpunkter med hög förbrukning, till exempel i industriområden.

Aidon hjälper sina kunder att utforma den bästa lösningen för varje ändamål. På så sätt säkerställs flexibilitet och skalbarhet för anslutningen under installationerna och under hela systemets livscykel. till exempel om mängden överförd data ökar eller operatörstjänsterna utvecklas.

Flexibelt servicepaket

För kunder som föredrar att få anslutning som en komplett tjänst till ett fast pris är ”Aidons Connectivity as a Service”-erbjudande det självklara valet. I tjänsten ansvarar Aidon för anslutningen mellan enheterna och systemet enligt den överenskomna servicenivån. I tjänsten ingår val av den mest lämpliga IoT-operatörstjänsten med dataabonnemang, samt ett serviceavtal med den valda operatören, som tillhandahålls av Aidon. Aidons tekniska expertis är dessutom tillgänglig för kunden som en del av tjänsten. Kundföretaget behöver därför inte ägna sina egna resurser åt hantering, övervakning och underhåll av mobil anslutning för AMI.

eSIM för garanterad servicenivå genom hela livscykeln

Dessutom kan kunden dra nytta av vår eSIM-tjänst, som garanterar tillförlitlig, flexibel och operatörsoberoende IoT-anslutning under hela systemets livscykel. Enheter som är utrustade med en eSIM-lösning kan automatiskt eller på ett kontrollerat sätt överföras till en annan operatörs tjänst för att till exempel säkerställa den servicenivå som krävs eller ett konkurrenskraftigt pris.