Nyheter 24.09.2019

Härjeåns Nät väljer Aidon

– Nu får vi ett system som ger oss stabila mätvärden. Med gamla systemet har det varit tungjobbat att få in värden i tid och det gör att faktureringen dröjer. Med nya mätarna får vi ett bättre kassaflöde, säger Mikael Råstedt, nätmarknadschef på Härjeåns Nät som tagit beslut om mätare från Aidon.

Härjeåns Nät har haft ett tusental Aidon-mätare i nätet i flera år. Det har visat att det är en tillförlitlig produkt. Nu skalar de upp och byter under en tvåårsperiod ut 22 000 mätare till Aidon.
– Vi är mycket nöjda med de mätare vi har från Aidon idag och den kompentens och hjälp vi fått från bolaget. Dessutom är prisbilden gynnsam, säger Mikael Råstedt.

Vad innebär de nya mätarna?

– Det är egentligen en punkt som är viktigare än alla andra och det är stabila mätvärden. Och så är det överblicken. Du kan komma in på måndag morgon och se att den här mätaren är borta, då kan vi skicka ut folk på en gång. Min vision är att driften ska redan ha skickat ut arbetsordrar på morgonen. Det handlar inte bara om mätare, det handlar om ett helt system med nya möjligheter. I slutändan kommer det här att ge bättre service mot våra slutkunder.

Vad betyder det här för era nätkunder?

– Vi kommer att kunna leverera tätare uppdatering av mätvärden på mina sidor. Där kommer kunderna att kunna följa sin förbrukning på ett helt annat sätt än tidigare. Vi har mycket sommarstugor och fjällstugor i vårt område. Bor du i andra delar av landet är du intresserad av att se vad är det för ström som går i huset. Många är intresserade av att kunna se sin förbrukning för att kunna styra sin bostad effektivare framöver.