Nyheter 15.09.2021

Bodens Energi Nät väljer Aidon

Bodens Energi Nät AB har valt Aidon som leverantör av nya mätsystem för elBodens Energi Nät kommer att installera närmare 17 000 nya elmätare hos sina kunder de kommande åren.

Med ett avtal tecknat i juni blev Bodens Energi Nät Aidons hittills nordligaste kund i Sverige. Bodens Energi Nät valde Aidon efter ett anbud och en omfattande utvärderingsprocess. Upphandlingen resulterade i ett inköp av Aidons insamlingssystem som en SaaS-tjänst hos Aidon och Aidons 6000-serie mätare med RF-kommunikation. Lösningen med insamlingssystemet som en SaaS-tjänst ger Bodens Energi Nät flexibilitet att börja använda det nya systemet utan att skapa en egen systemmiljö, med framtida möjlighet att hämta hem det senare om så önskas.

Valet av Aidon som leverantör av lösning och teknik grundar sig på en noggrann utvärdering som gjordes av teamet från Bodens Energi Nät. Utvärderingskriterierna bestod av prissättning, funktionalitet samt en demonstration av vissa systemfunktioner som man hade definierat.

– Aidons erbjudande gav en bra balans i alla tre utvärderingskategorierna, men den avgörande faktorn var demonstrationen av systemet, där Aidons användarvänlighet stack ut i utvärderingen, säger driftingenjör Jonas Bergstedt från Bodens Energi Nät.

– Vi ser fram emot att få ett nytt system där vi och våra kunder kan få nytta av de nya funktionerna som framtidens mätinsamling ger, såsom kundgränssnitt med möjlighet att följa sin elanvändning ännu mer detaljerat, elkvalitet och övervakning av lågspänningsnätet, vilket på sikt kommer leda till kortare avbrottstider för kund, avslutar Jonas Bergstedt.