Om oss

Aidon – möjliggör en energismart livsstil

Aidon är en ledande leverantör av toppmoderna lösningar för smart mätning och smarta elnät för elnätsföretag. Med våra innovationer stöder vi våra kunder i deras övergång till ett koldioxidneutralt energisystem.

En viktig utmaning för energiomställningen är den ökande andelen produktion från förnybara energikällor i elnäten. Användningen av fossila bränslen behöver upphöra vilket gör att övergången mot elektrifiering av olika sektorer innebär att elanvändningen ökar snabbt.

Att balansera olika produktionskällor som varierar, beroende på tillgång som till exempel vindkraft, med den ökande efterfrågan på el, kräver nya insikter och en ökad flexibilitet vid överföringen av el i näten.

Vi ger våra kunder dessa insikter genom användningen av ny teknologi för att samla in detaljerade mätdata från smarta mätare och enheter och tillämpa avancerad analys. Vi hjälper våra kunder att digitalisera sina processer och öka effektiviteten av nätverksamheten.

Idag är Aidons produkter och relaterade mjukvarusystemlösningar nyckeln till att skapa ett mer tillförlitligt nät och öka energieffektiviteten för mer än 140 elnätsföretag i Norden.