Nyheter 01.11.2019

Snabbare felavhjälpning med nya mätare

– Vi kommer att få bättre kontroll över systemet och högre elkvalitet i vårt lågspänningsnät med snabbare felavhjälpning, säger Anders Sandeberg, projektledare när Ale El, Härryda Energi och Kungälv Energi byter elmätare.

I Västsverige har bolagen Ale El, Härryda Energi och Kungälv Energi valt att samarbeta vid upphandling och utrullning av nya elmätare.

– Vi vinner teknisk kompetens genom att samarbeta. Alla bolagen är ganska små, så här kan vi dra lärdomar av varandra. Men den kanske största vinsten är att vi får en starkare röst mot leverantören, säger Anders Sandeberg.

Totalt omfattar projektet 56 000 mätare. De tre nätbolagen har startat utrullningen i Härryda där 1400 mätare, ungefär 10 procent av beståndet, bytts ut. Härryda och Ale har inlett installationen medan Kungälv drar igång arbetet senare.

– Vi valde Aidon för att de har en flexibel och modern plattform och kunde visa upp bra referenskunder som är nöjda med prestanda i systemet. Samarbetet har fungerat mycket bra med Aidon, de är lyhörda för synpunkter och vi har en bra dialog.

Tillförlitligare mätvärden

Även om mätarbytet initierats för att leva upp till de nya lagkraven som ställs från och med 2025, så är det inte enda anledningen.

– Lagkraven är såklart en viktig aspekt men vi har tidigare haft system som inte varit 100 procentiga när det gäller att leverera timvärden. Systemen har kommunicerat via elnätet, men med allt mer elektronik som kopplas in i elnätet fungerar kommunikationen sämre, och generellt kräver den mer underhåll än ett radiobaserat system. Så vi gör det även för att få en tillförlitligare insamling. Målet är att lägga ner färre timmar per månad för att få in våra mätvärden.

Vad skulle du ge för råd till andra som ska uppdatera?

– Det är viktigt att företaget vet vad man vill med det nya systemet. För Ale El har det hela tiden varit viktigt att få större utväxling på de nya mätarna. Vi vill ha bättre kontroll över systemet och högre elkvalitet i vårt lågspänningsnät, snabbare detektering av avbrott med snabbare felavhjälpning. Det kommer vi att få med det nya systemet och det har hela bolaget nytta av.

Har ni lärt er något?

– Det hade varit bra om vi haft ännu bättre integration med kundsystemet när vi satte igång. Det blir en hel del manuellt jobb. Aidon har en bra integrationsplatform, men vi har inte kunnat utnyttja den fullt ut i vårt kundinformationssystem. I kundsystemet behöver en del mätarbyten göras manuellt och det tar tid. Man får helt enkelt ha respekt för att det tar tid och ger en del manuellt arbete.

Hur är känslan, inför bytet?

– Vi lägger ner så mycket tid på att få värden från våra gamla mätare, och detta blir skönt att slippa sen. Det blir ett arbetsamt halvår, men det är kul att det är på gång. De mätare vi fått upp fungerar bra och i mars-april nästa år ska alla mätare var på plats, så det går raskt.

Vad hade du gett för råd till dig själv för ett år sedan?

– Se över integrationen, tänk igenom det ännu en gång innan du drar igång utrullningen för att minimera manuellt jobb. Vi hade tjänat på att titta över våra system ett varv till innan vi satte igång. Det är många system som ska tala med varandra.

Anders nämner två framgångsfaktorer

– Vi jobbar med en leverantör som gjort det här förut och så är det ett bra samarbete inom gruppen.

 


Läs också:

Tre elnätsföretag i samarbete har valt Aidons mätlösning med fokus på datainsamling