Hållbarhet

Hållbarhet ligger i kärnan av Aidons affär

Vi har ett starkt engagemang att bidra till en hållbar utveckling hos våra kunder och i samhället i stort.

Våra lösningar är utvecklade för att stödja omställningen av energisystemet och för att skapa värde för våra kunder och konsumenterna. Därför finns hållbarhet i kärnan av hela vår verksamhet.

För oss innebär hållbarhet frågor kring miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning. Det fångas i vår tagline: ”Enabling Smart Energy Lifestyles”.