Nyheter 23.03.2023

Aidon erbjuder fjärravläsningstjänst för 170 000 mätpunkter i Helen Elnät

Helen Elnät AB tar hand om eldistributionen för cirka 420 000 kunder i Helsingfors. Sommaren 2022 ingick Helen Elnät och Aidon ett avtal om förnyelse av elmätning, vilket innebär att det långsiktiga samarbetet mellan de två företagen fortsätter. Utöver att leverera nya mätenheter ska Aidon förse Helen Elnät med en fjärravläsningstjänst. I februari överfördes kundens 170 000 mätpunkter till Aidons molnbaserade fjärravläsningstjänst, i enlighet med avtalet.

Liina Lehtonen, Service Center Manager hos Aidon

– Att överföra så många enheter till vår avläsningstjänst var ett stort projekt. Det gick bra, tack vare väl utförda förberedelser och det sömlösa samarbetet mellan alla parter. Jag vill säga stort tack till Helen Elnät, den tidigare leverantören av avläsningstjänsten, Enerim samt Elisa, som tillhandahåller anslutbarhet för avläsningstjänsten.

Jag vill även tacka experterna i Aidons tjänstleveransteam, för deras engagemang. Från en dag till en annan tog de över ansvaret för att leverera mätkapacitet omfattande 170 000 kunder, vilket bland annat inbegriper att leverera data från mätare, erbjuda teknisk kundservice, utföra elarbeten i fält samt övervaka servicenivån, säger Liina Lehtonen, Service Center Manager med ansvar för Aidons tjänstproduktion.

Mika Nousiainen, Metering Manager hos Helen Elnät

– Att fjärravläsningstjänsten så smidigt kunde överföras till befintliga mätare berodde på det väl fungerande samarbetet mellan ett antal företag, och på att rätt personer var inblandade. Själva överföringen utfördes inom en halv dag, och våra kunder märkte aldrig att åtgärden utfördes. Överföringen var en viktig del av det projekt som genomförs tillsammans med Aidon. I nästa skede av projektet ska ungefär 110 000 mätare bytas ut, säger Mika Nousiainen, Metering Manager hos Helen Elnät.

På den finska marknaden har elnätsbolagen börjat övergå till en mer omfattande tjänstmodell för energimätning. Enligt den modellen bär tjänstleverantören ansvaret för den dagliga driften och övervakningen av mätlösningen, inklusive underhåll, utveckling och informationssäkerhet i systemmiljön.

Tack vare en gedigen plattform för teknik och tjänstutveckling, kan Aidon erbjuda sina kunder en komplett tjänst av hög kvalitet. Hittills har vi ingått avtal om att leverera mättjänsten till nästan en miljon mätpunkter i Finland.