Kundcase 15.10.2020

Borgå Elnät halverade antalet montörsbesök

Halverat antal montörsbesök och snabbare felavhjälpning. Det är två positiva effekter av att Borgå Elnät började använda tjänsten Aidon One som ger dem överblick över både elnät och gatljus på en kartvy.

I Borgå på Finlands sydkust ansvarar Borgå Elnät för eldistribution till 35 000 elabonnenter. Utöver det har företaget ett omfattande ansvar för stadens gatljus. Aidon One har blivit ett viktigt verktyg som effektiviserar jobbet för såväl nätverksoperatörer som kundtjänstpersonal och montörer, både egna och inhyrda.

– Aidon One stöder vårt arbete genom att samla in data från våra andra system och visa dem i en kartvy. Det ger oss en tydlig överblick när vi får larm från en mätare eller felanmälan från en kund. I Aidon One har vi då direkt tillgång till uppdaterad kundinformation och historik om vilken typ av åtgärder vi gjort tidigare, säger Tomas Nordström, kundservicechef på Borgå Elnät.

Tomas Nordström, kundservicechef, Borgå Elnät

Aidon One används via en kartvy. Det gör tjänsten lätt att ta i bruk även för de som inte är elnätsspecialister.

– Kartvyn förenklar och snabbar upp felsökning och lokalisering av felet, och hjälper även arbetsplaneringen genom att vi omedelbart kan se de närliggande mätpunkter som behöver besökas. Alla användare kan välja vilken information de vill se på sin karta beroende på vilka uppgifter de ska lösa, säger Tomas Nordström.

Hitta felen snabbt

Aidon One är ett effektivt verktyg för att hitta fel på lågspänningsnätet. När en mätare upptäcker ett fel, genereras ett larm som visas i Aidon Ones kartvy. I informationen om larmet kan du se vilken typ av fel det är och du kan snabbt se om ett liknande fel har uppstått på samma ställe tidigare. Vill du se om felet berör fler än en abonnent väljer du önskat område på kartan och får då statusen för alla mätpunkter i det valda området.

När felets plats, typ och omfattning är kartlagd kan åtgärder snabbt sättas in. Du skapar en arbetsorder direkt i Aidon One och knyter ordern till den montör som befinner sig närmast. Montören får då uppgiften inlagd i sin att-göra-lista i mobilen.

Antalet montörsbesök för reparationer 
har halverats tack vare Aidon One. 

Åtgärd redan nästa dag

Larm i Aidon Ones kartvy.

Borgå Elnät har även startat en Aidon One-baserad online-tjänst för att samla olika kunders felanmälningar inom eldistribution och gatljus. När en person som rör sig på gatan, ser en gatsträcka som är mörk på natten kan han eller hon rapportera felet direkt med sin mobiltelefon och även lägga med en bild till anmälan.

Aidon One skapar sedan en arbetsorder utifrån anmälan. En anmälan som görs på kvällen finns sedan med på montörernas lista över dagens arbeten redan nästa morgon. I bästa fall är ljuset tillbaka på gatsträckan innan mörkret faller nästa kväll.

– Idag rapporteras 85% av gatljusproblemen och 25% av alla problem relaterade till energidistribution via Aidon Ones onlinetjänst. Det motsvarar 2000 rapporter per år. Online-tjänsten besparar oss alltså mängder av telefonsamtal och minskar samtidigt behovet av att kundservice-teamet registrerar anmälningarna manuellt, säger Tomas Nordström.