Nyheter 27.11.2019

Tekniska verken i Linköping väljer Aidon

Från vänster: Fredrik Rex, VD, Aidon Sverige, Lovisa Fricot Norén, VD, Tekniska verken Linköping Nät AB och Tekniska verken Katrineholm Nät AB, Joakim Tollin, Projektledare, Tekniska verken, Tommi Blomberg, VD, Aidon, Fredrik Remneblad, Chairman of the board, Tekniska verken.

Efter pilotprojekt och utvärdering väljer Tekniska verken Aidons systemlösning för el-, fjärrvärme- och vattenmätning. – Den tekniska lösningen var viktig och att Aidon med stort engagemang under processen visat att de vill vara en långsiktig partner, säger Lovisa Fricot Norén, vd Tekniska verkens nätbolag.

Tekniska verken har valt Aidon som leverantör inom ramen för Sinfras upphandlade ramavtal. Projektet omfattar totalt 95 000 elmätare och, utöver elmätare, insamling av mätvärden från 16 400 fjärrvärmemätare och 20 000 vattenmätare till Linköpings- och Katrineholmsområdena.

– Den tekniska lösningen känns stabil och ger rätt förutsättningar för framtiden. Vi har gjort pilotprojekt med noggrann utvärdering av systemens funktioner och förmågor, och där föll Aidons lösning väldigt väl ut, säger Peter Ols, vice vd, Tekniska verken Linköping Nät AB.

Möjligheten att samla in högupplösta energiserier, få in event och larm i nära realtid och att hantera data även från fjärrvärme och vatten var viktiga delar i den tekniska lösningen.

Långsiktig leverantör

Tekniska verken sökte inte bara en teknisk lösning. De ville även ha en trygg samarbetspartner.

– Hela processen har visat att Aidon är lyhörda och snabba att svara med tydliga besked, och beredda att diskutera saker. Därför känner vi starkt förtroende för Aidon som samarbetspartner, säger Peter Ols.

Kapacitet viktig framtidsfråga

Det nya systemet öppnar många nya möjligheter i analysen av elnätet, möjligheter att effektivisera förebyggande underhåll och att jobba med scenarier för framtiden.

– Vad händer om vi får fullt med elbilar på den här gatan, massor av solceller här borta? Vad händer om den här industrin styr om och vill ha ännu mera effekt, hur påverkar det resten av nätet? Effekt och kapacitet blir allt viktigare i framtiden och förmågan att integrera förnybar energi. Aidons systemlösning är en viktig del i att få in informationen och på sikt kunna hantera de framtida utmaningarna för elnätet, säger Lovisa Fricot Norén, VD för Tekniska verken Linköping Nät AB och Tekniska verken Katrineholm Nät AB.

Samarbete med andra elnätsbolag

Tekniska verken har en tradition av gott samarbete med andra energibolag, att tillsammans jobba kostnadseffektivt och göra så att alla kan ta del av digitaliseringen och teknikutvecklingen.

– Inom ramen för det här avtalet har vi sett till att ha möjlighet att fortsätta den utvecklingen. Vi har fört en dialog med flera andra energibolag om att vara med på den här resan tillsammans. Det känns jättespännande, säger Lovisa Fricot Norén.

De första mätarna kommer att installeras i maj 2020 i Katrineholm och i september 2020 i Linköping. Hela projektet planeras att slutföras 2023.