Nyheter 08.09.2020

Säkerhet viktigt när Sundsvall Elnät väljer Aidon

Efter ett lyckat pilotprojekt valde Sundsvall Elnät Aidon som leverantör av ett nytt mätsystem.
– Vi har varit väldigt noggranna i utvärderingen, där säkerheten varit en viktig del, säger Thomas Larsson, projektledare på Sundsvall Elnät.

Thomas Larsson, Sundsvall Elnät

Ett av Sundsvall elnäts krav var att använda radiokommunikation.
– Redan där minskade urvalet, säger Thomas Larsson.

Utöver det var säkerhetsaspekten avgörande. Sundsvall Elnät har tidigare under två år drivit ett projekt gällande säker radiokommunikation tillsammans med Mittuniversitetet. Det blev ett viktigt utvärderingsunderlag.

Höga krav på säkerhet

– Vi har under slutförhandlingarna ställt höga krav på Aidon för att uppfylla säkerhetskraven, och de har varit lyhörda och ändrat i enlighet med våra önskemål. Vi har generellt haft ett väldigt gott samarbete med Aidon. De har varit lätta att ha att göra med, lätta att få tag på och de löser problemen åt oss, säger Thomas Larsson.

De affärsmässiga förutsättningarna hänvisar till avtalet Elinorr medan Sundsvall Elnät har gjort den tekniska utvärderingen, att systemet lever upp till deras krav och behov. Utrullningen omfattar 27 000 mätpunkter. Den började i augusti och kommer att vara slutförd i god tid innan de nya lagkraven träder i kraft år 2025.

– Vi har planerat att köpa 800 mätare varje månad och första leveranserna har fungerat bra. Om allt flyter på i den här takten är vi klara långt tidigare än 2025.

Vad var avgörande för att välja Aidon?

– För oss är det här inte bara ett mätprojekt, det är ett drift- och mätprojekt. Vi får driftsdata in i vår driftcentral, och vi får realtidsövervakning över alla våra kunder och våra nätstationer. Då är det viktigt att ha ett säkert system både vad gäller kommunikation och tillträde. Ingen ska kunna komma åt våra system, och vi värnar om integriteten hos våra kunder.

Dessutom har vi sett att tillgängligheten är hög, och att det är bra stabilitet i radionätverket.

Vilken funktionalitet ser ni främst fram mot?

– Stabilitet och snabbhet. Om vi tidigare gjorde en avfrågning mot mätarna kunde det ta allt ifrån minuter till timmar innan vi fick svar. Med de nya mätarna räknar vi med svar inom 10 sekunder upp till en halv minut. Då kan vi ha kontinuerlig uppsikt över parametrar som ström, spänning och förbrukning. Framför allt vill vi ha ett stabilt system som inte kräver så mycket underhåll.

– Vi får även larmhantering, till exempel med larm om värdena går utanför de gränsvärden vi sätter upp för elkvalitet. Det är extra viktigt inför framtiden när den ökade småskaliga mikroproduktionen kommer att påverka elkvaliteten i näten. Då krävs det bättre övervakning av nätet. Nu får vi överblick över spänning, övertoner och annat som är kopplat till elkvaliteten.

Vilka fördelar kan ni uppnå med det smarta elnätet?

– Avbrottshanteringen. Vi får pushade meddelanden från alla kunder. Det hjälper vid felsökning och kortar avbrottstider. Vi kan se vilka kunder som saknar ström och då blir avbrottstiderna kortare. Med pushade larm ser vi om något är onormalt, överskrider en effektgräns eller är över spänningsnivå. Vi får en väldigt bra överblick över nätet som vi inte haft tidigare.

Vad betyder det nya mätsystemet ur ett affärsperspektiv?

– Vår nivå på kvalitetsindex kommer att gå upp i och med att vi hittar felen snabbare. Vi kan dessutom optimera vårt nät på ett helt annat sätt när vi får tätare mätvärden. Redan idag använder vi faktiska timvärden och behöver inte använda uppskattade värden. På så sätt kan vi bli effektivare i vår dimensionering av näten – genom att veta, inte gissa. Nu är det sagt att vi ska kunna mäta ner mot 15 minuter på stora kunder, då får vi ännu bättre värden.

Ni kommer på sikt att kommunicera via fiber, berätta mer om det.

– Idag kommunicerar vi via mobilnätet. På sikt kommer vi att gräva fiber till alla nätstationer. Då råder vi över trafiken själva, kan styra brandväggar, och får själva kontroll över säkerheten. Huvudsyftet är att råda över all kommunikation själva och skapa hög tillgänglighet och säkerhet.

Hur kommer smarta mätare att förändra hur elnätsbolag arbetar?

– Den här realtidsövervakningen som vi får på lågspänningsnätet ger som vi tidigare nämnt snabbare felavhjälpning. Det kommer att vara stor skillnad. Idag bygger det på att kunderna ringer och säger att de är utan el. Nu upptäcker vi det direkt själva och kan åtgärda mycket snabbare. ­