Aidon makes sense – Our brand story

När Aidon bildades 2004 förväntade sig grundarna betydande utveckling och förändring inom energisektorn under de kommande åren. Denna förändring skulle kräva en betydande ökning av förnybar energi i energisystemet, förbättrad energieffektivitet och säkerställande av stabilitet i distributionen av el till konsumenterna. Förväntningarna blev verklighet och idag förändras energimarknaderna snabbare än någonsin tidigare. Vi antog utmaningen och började utveckla energimätningslösningar som skulle främja förverkligandet av en ny typ av system för energiöverföring – det smarta elnätet.

Aidon strävar efter att alltid ligga steget före utvecklingen, vilket förklarar vår position som innovatör inom smarta elnät och smart mätning. Våra lösningar och tjänster blir meningsfulla utifrån våra kunders komplexa verksamhetsmiljö. Vi arbetar i en nära dialog med våra kunder för att skapa en gemensam vision om den bästa lösningen för dem – att skapa en känsla av förtroende. Det kan uttryckas: ”Det låter vettigt” eller ”This makes sense” – detta är vårt varumärkeslöfte.

Vår varumärkesimage speglar vår nordiska identitet: den är fräsch och tydlig, modern och dynamisk. Variationen av färger och nyanser i våra varumärkesfoton under dygnets 24 timmar återspeglar ständig förändring och tidens gång. Bilderna representerar elens ständiga närvaro i det moderna samhället där människor lever sina liv och är beroende av en stabil och säker energiförsörjning.

Aidons avancerade innovationer och teknik för smart mätning möjliggör stöd för ett hållbart samhälle som kan fungera varje minut året runt.