Kundcase 05.05.2020

Synergivinster och framsteg genom gemensam upphandling

Bra kombination av kvalitet, pris och engagemang var avgörande när elnätsbolagen i Kalmar, Oskarshamn, Borgholm och Ålem i gemensam upphandling valde Aidon som partner för framtidens smarta system. Totalt rör det sig om drygt 44 000 mätare och system för datainsamling.

– Aidon är ett välkänt fabrikat för svenska marknaden, och så har de en bra kombination av pris och kvalitet. Dessutom hade de ett bra engagemang i sin leverans och presentation av anbudet, säger Daniel Jedfelt, teknik- och strategichef på Kalmar Energi.

De fyra bolagen har varit omsorgsfulla i processen och bland annat tittat på hur det fungerar på andra ställen. – Vi har besökt Västervik som var tidigt ute med att köra Aidon och de har goda erfarenheter, säger Daniel Jedfelt.

Planeringsfasen är redan i gång och i höst startas ett pilotprojekt med de första 400 mätarna för att finslipa systemen. Sedan sker den stora utrullningen under 2021 för att vara klar vid årsskiftet.

Daniel Jedfelt, Kalmar Energi

Vad finns det för andra styrkor i Aidons lösning?
– Det känns som att de är moderna i tankesättet. Själva IT-grunden som systemet vilar på, Aidon Gateware, känns som en modern produkt med stark potential för framtiden. Aidon har inte bara fokus på deras insamlingssystem som sådant, utan även på hur deras system fungerar ihop med hela verksamheten. De ger oss möjlighet att ta ett helhetsgrepp på vår verksamhet.

Vilka tekniska lösningar var de viktigaste i upphandlingen?
– Möjligheten att i framtiden även hantera fjärrvärme och vattenmätare i samma system. Det var med som ett bör-krav och nu får vi ett system som har funktionalitet för att lösa den uppgiften.

Vilka fördelar kan ni uppnå med det smarta elnätet?
– De nya mätarna ger oss möjlighet att lära oss mer om elnätet och hur det fungerar i olika driftlägen. Vi får möjlighet att snäppa upp servicenivån till kunderna när vi ser vad som händer i nätet, med avbrott och liknande. På högspänningsdelen har vi det redan idag, nu kan vi se samma saker på lågspänningsdelen av nätet. Vi kommer till exempel att kunna se eventuella avbrott samtidigt som kunden märker det eller ibland till och med innan.

Vilka fördelar får ni av att gå ihop flera bolag?
–Vi blir fyra bolag som kör samma system, nu har vi möjlighet att vara backup för varandra och hjälpas åt. Om en nyckelperson som är extra kunnig på mätsystemet är sjuk eller har semester, då kan det idag bli knepigt, speciellt för de mindre bolagen. Nu får vi kompetens på de andra bolagen som kan hjälpa till, vi kan även ha någon gemensam person som är riktigt duktig på mätsystem. Det blir helt enkelt lättare att hålla sig med resurser och kompetenser när vi gör det tillsammans istället för var och en för sig.

Hur har samarbetet fungerat mellan de upphandlande bolagen?
– Samarbetet mellan bolagen har fungerat bra. Det är naturligtvis fler som ska tycka till så det tar lite längre tid, men annars ingen större skillnad. Något som underlättar i den här typen av upphandling är att många av ska-kraven är lagstiftade och detaljerade, det gäller samma för alla. Funktionskraven blir då väldigt styrande.

Vad betyder det nya mätsystemet ur ett affärsperspektiv?
– Jämfört med idag blir det en effektivare drift och snabbare felavhjälpning. Dessutom är vi bättre rustade för de förändringar som händer i samhället med solceller, laddning av elbilar och annat som påverkar hur nätet används. Med det nya systemet kan vi se i detalj hur elnätet fungerar och få ett mycket bättre beslutsunderlag för att göra rätt investeringar för framtiden.

Vad kommer slutkunderna att märka?
– Vi ser tidigare om de har problem med sin elleverans. Vi kommer att ha ett mer proaktivt sätt att arbeta när vi direkt kan se data från kundens anläggning, säger Daniel Jedfelt.