Kundcase 11.02.2022

Aidon One förnyade fältarbetet och effektiviserade teknikernas arbetsrutiner

För några år sedan flyttades arbetsledningen för mätarinstallationer vid Vanda Energi Elnät till Aidon One-plattformen. Arbetsrutinerna gjordes om och gamla system kunde skrotas. Den största vinsten var flera personmånaders besparingar per år i arbetstid. Allt från schemaläggning till kundkommunikation hanteras nu sömlöst i arbetsflöden mellan olika medlemmar i teamet.

Vanda Energi Elnät är ett av Finlands största nätbolag. Företaget har 70 anställda och förvaltar mer än 138 000 elmätare i Vanda. Bolaget ansvarar även för mätning av cirka 6 500 fjärrvärmeanläggningar med tillhörande installationer. Cirka 10 000 mätaruppgifter utförs årligen: nyinstallationer, byten och demonteringsarbeten.

Idag sköts allt mätarbete för el och fjärrvärme som arbetsordrar i Aidon One. Uppgifterna kommer direkt från kundinformationssystemet via ett integrerat gränssnitt. Förutom företagets egna och entreprenörers tekniker använder även personer som arbetar med stödfunktioner Aidon One. Användarrättigheter definieras av olika roller. Detta säkerställer att varje Aidon One-användare bara har den information och de vyer han eller hon behöver för sitt eget arbete. Detta gör det också enkelt för nya användare att komma igång med Aidon One.

Extra arbetsmoment försvann

Med Aidon Ones kartvy är det enkelt att planera och tilldela teknikerna arbetsuppdrag efter geografiskt område. När en tekniker kan planera in arbetsuppgifter i samma område under samma dag sparas tid och körsträckor. Med Aidon Ones inbyggda navigering är det lätt att hitta rätt.

Fältservicechef Arto Flink, Vanda Energi Elnät

Väl på plats använder teknikern Aidon One på en mobil enhet för att för att bekräfta uppgifterna om mätpunkten och den installerade mätaren, fyller i den information som hör till uppdraget och bekräftar att det är utfört.

– När vi började effektivisera och automatisera våra processer analyserade vi grundligt vilken information vi verkligen behövde och vad teknikernas tid användes till. Tidigare tog det mycket tid att registrera mätarinstallationsarbetet på handdatorerna. Vi ville bli av med de upprepade inmatningar som teknikerna behövde göra vid varje installation, säger fältservicechef Arto Flink.

– Nu har alla onödiga steg tagits bort. På årsbasis sparar teknikerna tid motsvarande totalt cirka en halv miljon inmatningar – praktiskt taget 2-3 månaders arbete som inte var deras faktiska arbete tidigare.

Kundkommunikationen – en sömlös del av arbetsprocessen

Eftersom bytet av elmätare orsakar ett kortvarigt strömavbrott måste kunderna alltid informeras i förväg. Tidigare behövde teknikerna bland annat åka runt och lägga aviseringar i kundernas brevlådor. Idag meddelas kunderna om mätarbytet via sms som skickas från Aidon One. Meddelandena består av textmallar som kompletteras med nödvändig kund- och uppgiftsspecifik information importerad från arbetsordern. På så sätt hanteras hela arbetsflödet i ett enda verktyg – Aidon One.