Nyheter 09.02.2022

Nettselskapet väljer Aidon för att möta framtida utmaningar

Norska Nettselskapet AS kommer att förnya sitt AMM-system med en lösning från Aidon. Projektet, som omfattar cirka 12 500 elmätare, påbörjas sommaren 2022 och planeras vara klart i slutet av 2023. Lösningen är baserad på den robusta och beprövade kombinationen av mätare i 6000-serien och Aidon RF-kommunikation, designad för de nordiska nätbolagens systemkrav.

Nettselskapet AS bildades i slutet av 2019 som ett resultat av en sammanslagning av tre nätbolag: FosenNett AS, Orkdal EnergiNett AS och Sodvin Nett AS. Företaget har cirka 24 500 kunder, och hälften av dem kommer nu att få en ny Aidon-mätare, berättar Torbjørn Storsve, vd för Nettselskapet, när han svarar på våra intervjufrågor.

Hur ser ert nätverk ut, geografiskt och kundbasmässigt?

Även om Nettselskapet är ett relativt litet nätbolag är vårt nät extremt diversifierat. Det delas på mitten av Trondheimsfjorden och vi försörjer både städer och glesbefolkad landsbygd. Som kunder har vi fiskodlingsföretag, stora och små industrier, gårdar, hus och stugor. Salt, blixtar och vindar är en utmaning längs kusten, medan kraftiga snöfall och låga temperaturer kan påverka de inre regionerna.

Det officiella tidsfönstret för förnyade mätsystem stängdes redan i slutet av 2019. Varför börjar ni med ett nytt system först nu?

De tre företagen som nu ingår i Nettselskapet började faktiskt rulla ut automatiserade mätare redan 2007. Tyvärr saknade runt hälften av dem några av de obligatoriska funktionerna, såsom fjärrbrytaren och möjligheten att mäta lokal produktion, så i det här projektet kommer dessa mätare att ersättas med nya. Eftersom Nettselskapet uppfyllde de flesta av de funktioner som krävdes, beviljades vi ett undantag av myndigheten och kunde skjuta upp starten av ersättningsinstallationerna.

Vad var anledningen till att ni valde Aidons teknologi?

Aidons teknologi är beprövad i skandinaviska förhållanden och Aidons marknadsandel i Norge är över 50 procent. Dessutom förväntar sig Nettselskapet att nätbranschen kommer att utvecklas avsevärt under det kommande decenniet, och på grund av detta är det mycket viktigt att ha en pragmatisk, fördomsfri och smidig partner. Aidon verkar ha dessa egenskaper, och vi är mycket glada över att ta oss an morgondagens utmaningar tillsammans med Aidon.

Jämfört med ert tidigare system och era mätare, vad förväntar du dig kommer vara annorlunda eller bättre med det nya systemet?

Våra förväntningar – och erfarenheter hittills – är att Aidon är en proaktiv partner som kan integrera våra olika system och säkerställa det nödvändiga dataflödet. Vidare ser vi fram emot en bättre näthantering och beslutsstöd samt ökad kundnöjdhet.

Hur ser projektplanen ut?

Detta är ett nyckelfärdigt projekt där Aidon har en fast deadline för mätarbytet. Installationerna kommer att utföras av OneCo som är Aidons underleverantör. De senaste två åren har varit utmanande vad gäller tillgången på elektroniska komponenter samt logistik. Aidon har ändå presenterat en övertygande plan för projektets slutförande enligt våra krav. Vi kommer aktivt övervaka utrullningen och den förhoppningsvis framgångsrika implementeringen med Aidon.

Hur ser du på mätsystemens roll i framtiden? Vilka funktioner blir viktigare?

Förutom automatiserad mätning är AMM:s framtida funktion tvåfaldig:

1. Våra slutkunder använder allt mer HAN-porten och de kräver omedelbar, korrekt och diversifierad data. Vi förväntar oss att kundsidans efterfrågan på data fortsätter att växa under de kommande åren.

2. Smarta elmätare kommer att vara nyckeln för övergripande övervakning av nätets kondition och belastning. Vi förväntar oss att mätarna hjälper oss att upptäcka fel tidigare och slutföra reparationer snabbare.