Aidon One – Løsning til styring af feltarbejdsprocesser

Aidon One er en effektiv og brugervenlig SaaS-løsning til planlægning og styring af arbejdsopgaverne i marken, overvågning af målerparken og elnettet, måling af hitrate for datahjemtagning, netkvalitet på målerne, vedligeholdelse og dokumentation på netstationer samt kundeservice.

Aidon One er udviklet, designet og optimeret til behovene hos netselskaberne. Den er desuden velegnet til andre selskaber, som har behov for gnidningsløs administration af processerne ved arbejdsopgaver i marken, for eksempel forskellige vand/varme distributionsselskaber samt installations- og servicevirksomheder. Aidon One er designet og optimeret til mobil brug med en kortbaseret brugergrænseflade er det et ideelt værktøj. Aidon One benytter samme brugergrænseflade til kontorets personale samt montørerne i marken.

Aidon leverer Aidon One som en sikker cloud-baseret service og er dermed ansvarlig for dens tilgængelighed og informationssikkerhed, hvilket gør udrulningen og driften nem for selskabet.

Modulstruktur giver kundespecifik fleksibilitet

Aidon One er opbygget af moduler, som er designet til forskellige typer opgaver og formål. De omfatter arbejdsordrestyring, elnetsovervågning, kundeservice, vedligeholdelse og hitrate på datahjemtagning. Takket være denne modulstruktur kan kunden vælge og kombinere modulerne efter deres behov. Når behovene ændrer sig, kan funktionaliteten i Aidon One nemt opgraderes.

Kombinerer data fra forskellige systemer i én tjeneste

Den grundlæggende ide bag Aidon One er at kombinere data fra forskellige systemer til én kortbaseret visning og give mulighed for gnidningsløse workflows og informationsdeling mellem mennesker, teams og systemer. Det medfører for eksempel, at installatør- eller vedligeholdelsesmandskaber arbejder langt mere effektivt sammenlignet med brug af mange særskilte parallelle systemer .

Bred vifte af tilpasningsmuligheder

Med Aidon Ones omfattende tilpasningsmuligheder kan tjenesten bruges af forskellige teams, som også kan omfatte eksterne leverandører. Mange af funktionerne til for eksempel til arbejdsordrer og vedligeholdelsesmoduler, er derudover baseret på formularskabeloner, der kan redigeres, hvilket gør det nemt for kunden at skræddersy formularerne og oprette nye, når der er brug for det.

Tag Aidon One i brug, når I vil forsyne jeres organisation med en løsning til gnidningsløse workflows og oplysninger i realtid inden for følgende aktiviteter:

  • Styring og planlægning af resourcer i marken
  • overvåge den daglige status for AMM-aflæsninger på hvert enkelt målepunkt
  • overvåge status for AMM-forbindelse og i tilfælde af problemer udføre effektiv fejlfinding
  • modtage alarmer fra fejl og hændelser på lavspændingsnettet
  • udføre og rapportere inspektioner og vedligeholdelsesopgaver på stedet
  • planlægge lovpligtige inspektioner på netstationer og udarbejde inspektionsrapporter
  • holde jeres kunder opdateret om planlagte og igangværende tjenesteafbrydelser
  • opfordre jeres kunder til at rapportere fejl og andre observationer online

Med andre ord er Aidon One en priseffektiv løsning, som ikke kræver investering i dyre licenser og drift fra en intern IT afdeling. Løsningen er skalerbar både i pris og ydelse og passer derfor både til det mindre forsyningsselskab op til det større forsyningsselskab. Der er mere 60 kunder i Norden som dagligt benytter løsningen i dag.